Transportstyrelsens föreslår en höjning av vägtrafikregisteravgiften. Avgiften tas ut årligen för alla sorters fordon med registreringsskylt, i samband med fordonsskatten.

Den föreslagna höjningen skulle göra kostnaden 50 procent högre för oss bilägare jämfört med för ett par år sedan, en total kostnadsökning på 250 miljoner kronor varje år. Samtidigt ger myndigheten ingen klar bild av vad den ökade intäkten ska användas till, utan hänvisar till att avgiften varit låg de senaste åren.

– Räknat per bil är utgiften inte så stor men totalt från alla bilägare är det en väldigt stor summa. Samtidigt drabbas vi av att våra uppgifter i vägtrafikregistret säljs till bluff-företag med vilseledande annonsering. Och med minnet av den stora IT-säkerhetsbrist hos Transportstyrelsen som även fick delar av vår regering på fall är det svårt att motivera varför vi ska acceptera så stora avgiftshöjningar, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.

Samtidigt som vi bilägare får betala för systemets funktion säljer Transportstyrelsen alltså våra data till i princip vem som helst. För ett par år sedan fälldes ett företag som köpt adressuppgifter från vägtrafikregistret, bland annat för vilseledande marknadsföring. Många konsumenter hade redan betalat för innehållslösa erbjudanden, under falska premisser, och över 800 anmälningar hade inkommit till Konsumentverket. Liknande utskick med erbjudande om att förlänga en förfallen garanti är åter aktuella och har de senaste veckorna nått många bilägare.

– Transportstyrelsen behöver skärpa kontrollen om företag över huvud taget ska tillåtas köpa adressuppgifter till oss bilägare, så här får det inte fortsätta, säger Caroline Drabe.

Vidare menar myndigheten att intäkterna från avgiften ska täcka kostnaderna för att driva och utveckla vägtrafikregistret, bland annat kostnader för tjänster kopplade till vägtrafikregistret som exempelvis ägarbyten.

– M Sverige har tidigare i år JO-anmält Transportstyrelsen med anledning av att deras app Mina fordon inte har någon legitimeringsfunktion, som exempelvis BankID, vilket kan göra ägarbyten riskfyllda. Det har inte skett någon utveckling inom området på flera år, det är orimligt att samma gamla system nu ska kosta 250 miljoner extra årligen, säger Caroline Drabe.