Det tog hela tio timmar från att trafikstoppet inträffade till att myndigheterna förstod att en evakueringsinsats behövdes. Och Trafikverket tog inte ledning i arbetet trots att andra myndigheter förväntade sig detta. Det står klart sedan en oberoende utredning en oberoende utredning av förloppet genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne.

”Alla aktörer tänkte att Trafikverket hade lead, utom Trafikverket själva”, säger en chef på Länsstyrelsen enligt utredningen. Trafikverket hade svårt att över huvud taget få fram relevant personal som kunde delta i samverkansmöte med de andra myndigheterna, trots att de tidigt fått väderförhållandena klara för sig.

Ett gravt underbetyg för statens krisberedskap

Ladda ner Länsstyrelsen i Skånes utredning: Oberoende Utredning av Trafikstoppet på E22 3-5 januari 2024 Händelseutredning 2024-03-25 (pdf)

Att berörda myndigheter inte lyckas åtgärda problemen och evakuera bilister inom rimlig tid är ett gravt underbetyg för statens krisberedskap. Det är också tydligt att ansvarsfördelning och ledningsstrukturer inte fungerar inom och mellan myndigheterna. I fallet vid E22 har personer suttit fast i uppemot 17–18 timmar i kyla och utan mat innan de fått möjlighet att lämna platsen.

Nu krävs att Trafikverket själva svarar på hur de ser på sin insats under det aktuella dygnet och vilka åtgärder de avser vidta för att liknande situation inte ska uppstå igen.

 

Tony Gunnarsson, sakkunnig i infrastruktur/trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige

Foto: Ville Heikkinen/iStock/Getty Images Plus via Getty Images