Vildsvinsstammen har under 2000-talet tillåtits växa explosionsartat och orsakar nu tusentals viltolyckor. M Sverige har i flera år krävt att staten tar kontroll över vildsvinsstammens utveckling för att minska skadorna. Nyligen meddelade regeringen att den går på M Sveriges linje.

Vildsvinsstammen har under 2000-talet tillåtits växa explosionsartat och orsakar nu tusentals viltolyckor. M Sverige har i flera år krävt att staten tar kontroll över vildsvinsstammens utveckling för att minska skadorna. Under torsdagen meddelade regeringen att den går på M Sveriges linje.

Detta är välkomna steg i rätt riktning. Viltolyckorna är ett underprioriterat område i svensk trafikpolitik

Från att antalet vildsvin var nära noll i början av 90-talet så har stammen varit uppe i storleksordningen 300 000 svin på senare år. Detta har uppmärksammats eftersom den stora mängden vildsvin skapat förödelse på åkrar, i trädgårdar och på idrottsanläggningar. Spridningen av afrikansk svinpest har också kommit att bli ett hot mot lantbruket. Utvecklingen har dock också fått stor påverkan på trafiksäkerheten. För tjugo år sedan var vildsvin ett marginalfenomen när det gällde viltolyckor. Men under se senaste åren har antalet vildsvinsolyckor legat på mellan 5 000–7 000.

Vildsvinsolyckorna är den dyraste formen av viltolyckor eftersom de orsakar omfattande fordonsskador. De tunga och kompakta vildsvinen kan göra fordonet okörbart och leda till allvarliga olyckor. Att staten har låtit stammen växa okontrollerat till mycket höga nivåer, utan att några inriktningsbeslut har fattats, är ohållbart. Staten måste bestämma ett mål för antalet vildsvin där man övervägt både skador och nyttor.

Vildsvinsstammen ska minska där problemen är som störst

Nu har regeringen beslutat om flera åtgärder. Det kommer att tas fram en metod för populationsuppskattning av vildsvinspopulationen. Incitamenten till jakt på vildsvin ska öka och nya hjälpmedel för jakt utredas. Vildsvinsstammen ska minska där problemen är som störst.

Detta är välkomna steg i rätt riktning. Viltolyckorna är ett underprioriterat område i svensk trafikpolitik.

Foto: Pete_Flyer/iStock/Getty Images Plus via Getty Images