Sedan klimatbilsbonusen slopats och fossila drivmedel sjunkit i pris vittnar branschen om att hushållen i betydligt lägre grad köper elbilar. Detta är ett bakslag för regeringen som pekat ut elektrifieringen av fordonsflottan som central för att Sverige ska nå de av riksdagen beslutade klimatmålen.

– Trots att regeringen ser elektrifiering som det främsta sättet att minska personbilarnas utsläpp har man ännu inte skapat några egentliga förutsättningar för detta. Tydliga ekonomiska incitament att köpa elbil saknas, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

Konsumentorganisationen Riksförbundet M Sverige vill se en återinförd klimatbilsbonus, med krav på att bilbatteriet kan utgöra ett stöd för elnätet, så kallad V2G-teknik (vehicle to grid).

Det logiska är att ge bilägare en bonus när elbilen stöttar elnätet

Idag subventioneras elbilen som förmånsbil kraftfullt med hänvisning till att elbilens teknik fördyrar, och den som satsar på ett så kallat hembatteri får ett rejält grönt skatteavdrag. M Sverige vill att motsvarande förmåner ska finnas även för den som har en elbil och upplåter batteriets kapacitet för lastbalansering.

– Vi vet att elbilarna är dyra och vi vet att kostnaden att lastbalansera elnätet skjutit i höjden. Det logiska är att ge bilägare en bonus när elbilen stöttar elnätet, säger Carl-Erik Stjernvall.

Att använda kapaciteten i elbilens batteri är inget nytt påfund, även om tekniken inte finns i särskilt många av de 300 000 elbilar som rullar på vägarna idag. Det kan krävas nya regelverk för att främja sådana system som möjliggör en sådan marknad.

– Fördelarna med elbilen skulle bli mycket tydligare, ju mer man väljer att bidra med desto mer ska det gå att spara på att hålla bilen uppkopplad och bilen får ett syfte även när den står stilla, vilket ofta är mer än 90 procent av tiden, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.
– Fördelarna med elbilen skulle bli mycket tydligare, ju mer man väljer att bidra med desto mer ska det gå att spara på att hålla bilen uppkopplad och bilen får ett syfte även när den står stilla, vilket ofta är mer än 90 procent av tiden, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

M Sverige menar att det är brådskande att skapa de rätta förutsättningarna för ökad lastbalansering, av flera orsaker:

  • Elbilsförsäljningen måste öka. För att klara 2030-målen och minska vägtrafikens utsläpp behöver så många nya bilar som möjligt vara sådana som inte är beroende av fossil bensin eller diesel.
  • Svenska Kraftnät är tydliga med att kostnaden för lastbalansering kommer att fortsätta öka. Kostnaden får elanvändarna stå för, alltså ofta samma hushåll som idag har potential att byta till en elbil, om man skulle få kalkylen att gå ihop.
  • Även om exempelvis husägare inte direkt kan stötta Svenska Kraftnät med stödtjänster idag kan man göra det genom aktörer som är underleverantörer till de som kan delta på de så kallade stödtjänstmarknaderna. Vissa företag som erbjuder exempelvis solceller eller hembatterier menar att man betalar vidare viss ersättning för den lastbalans elanvändaren kan bidra med. Detsamma vore fallet med en elbil med V2G-teknik, vilket är en central del av M Sveriges idé.
  • Bensin och diesel blir dyrare inom några år när alla EU-länder ska handla med det nya utsläppssystemet ETS-2. Det kommer att kosta mycket mer att köra med bensin eller diesel.

– Fördelarna med elbilen skulle bli mycket tydligare, ju mer man väljer att bidra med desto mer ska det gå att spara på att hålla bilen uppkopplad och bilen får ett syfte även när den står stilla, vilket ofta är mer än 90 procent av tiden, säger Carl-Erik Stjernvall.

M Sverige har sammanställt en rapport som mer i detalj presenterar idén och de olika fördelar det kan föra med sig att en bredare introduktion av elbilsbatterier i stödfunktion blir verklighet.

Konsumentorganisationen önskar att regeringen utan dröjsmål tittar på vad förslaget kan komma att innebära för samhället och dess framtida elbehov.

Förslaget i korthet:

  • Klimatbilsbonus på 50 000 kronor villkorad med att bilen har V2G-teknik.
  • Skatteavdrag för grön teknik avseende de perioder batteriet ställs till nätleverantörens förfogande.
  • Möjlighet till sänkt eller slopad moms på el, och sänkt energiskatt.
  • ROT-avdrag för service och reparation av elbilar som levererar stödtjänster.
  • Nödvändiga regeländringar i syfte att skapa förutsättningar för den nya energidelningsmarknaden.