Trafiksäkerhet, omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta och bilen som demokratifråga är tre centrala ämnen för M Sverige. Det var också samtalspunkterna när M Sverige bjöd in några av landets mer namnkunniga forskare, journalister samt företrädare för myndigheter och organisationer till konferensen Kunskapsdagarna.


Vill du se föreläsningarna hittar du dem längst ned på sidan.

  1. Tema: Trafiksäkerhet – beteendet i trafiken
  2. Tema: Omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta
  3. Tema: Bilen behövs – en demokratifråga

Känslorna styr bilen – låt musiken styra känslorna

Det var en förväntansfull samling som hade tagit plats i hotell Hiltons hörsal ovanför Centralbron i Stockholm där över 100 000 fordon passerar dagligen. Efter att M Sveriges ordförande Ulf Blomgren och moderator Anders Sjöman från Centrum för näringslivshistoria hälsat alla välkomna lämnades plats för dagarnas första talare.

På temat trafiksäkerhet diskuterade poliskommissarie Per Lange, Anna Sjörs Dahlman, forskare vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), och Johan Karlsson, forskare hos Autoliv hur förares beteende är avgörande för ökad trafiksäkerhet, men menade också att de stödsystem för bilister som utvecklas kan vara till stor hjälp.

Trafikpsykologen Sören Nordlund menade att vi låter känslorna styra i trafiken.
Trafikpsykologen Sören Nordlund menade att vi låter känslorna styra i trafiken.

Sören Nordlund, trafikpsykolog, förklarade hur vårt agerande i trafiken till stor del bygger på känslor, snarare än logiska överväganden. Ett sätt, menade han, att lägga band på känslorna i trafiken är att lyssna på musik, men inte vilken musik som helst. Han har därför skapat en öppen spellista på musiktjänsten Spotify.

 – Listan är en blandning av musikstilar och den gemensamma nämnaren är att det ska vara rytmisk och medryckande musik som engagerar och aktiverar utan att "dra i väg" med lyssnaren, förklarade Nordlund. Musikens goda humör ska förhoppningsvis smitta av sig på föraren.

Har du Spotify hittar du lätt spellistan ”Music for relaxed driving” av Snoken594, med 4,5 timmar bilvänlig musik, eller via länken: https://open.spotify.com/playlist/0Sw9u9tHj7PNL8IDOQWTK3?si=7ed591635d274ae5

Klimatmålen går att nå

Efter att Hans Sävenhed, ordförande klubb Östergötland, och Lars-Anders Göransson, vice ordförande klubb Skåne Öst, reflekterat på talarnas budskap ur M Sveriges perspektiv, gick konferensen in i sitt andra spår: omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

Ett uppskattat inslag var Jonas Eliasson som är måldirektör för tillgänglighetsfrågor hos Trafikverket. Han påpekade att diskussionen kring transportproblemen till stor del har fokus på storstäderna, men visade att en övervägande del av biltrafiken sker i delar av landet där det inte finns något alternativ. Trots det, menade Eliasson, finns det goda möjligheter att nå de uppsatta klimatmålen – möjligen med viss fördröjning – tack vare biodrivmedel, mer bränsleeffektiva fordon och eldriftens utveckling.

Jonas Eliasson, Trafikverket, menade att klimatmålen går att nå med fossilfria bränslen.
Jonas Eliasson, Trafikverket, menade att klimatmålen går att nå med fossilfria bränslen.

Såväl Johan G Andersson, vd på Drivkraft Sverige som Simon Lundqvist från elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle AB samt Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden och Mia Nordström från Vattenfall intygade att branschen står redo att axla ansvaret. Men liksom M Sveriges tekniske rådgivare Carl-Erik Stjernvall – som betonade att det måste finnas alternativ även till elbilen – efterfrågade de tydligare och starkare styrmedel från staten.

Panelen med Jessica Alenius, Bil Sweden, Simon Lundqvist, Power Circle AB, Mia Nordström, Vattenfall och Johan G Andersson, Drivkraft Sverige besvarade publikens frågor.
Panelen med Jessica Alenius, Bil Sweden, Simon Lundqvist, Power Circle AB, Mia Nordström, Vattenfall och Johan G Andersson, Drivkraft Sverige besvarade publikens frågor.

Tage Erlander hade en duvblå PV444

I diskussionen om bilen och mobilitet som demokratifråga tog Jonas Fröberg på Dagens Nyheter avstamp genom att berätta om hur Tage och Aina sommaren 1950 köpte sin första bil, en duvblå Volvo PV444. Tage, med efternamnet Erlander, hade inte körkort utan det var hustrun Aina som fick köra honom till jobbet som Sveriges statsminister.

Dagens Nyheters Jonas Fröberg menade att om mobilitet är en demokratifråga, gäller det även landsbygden.
Dagens Nyheters Jonas Fröberg menade att om mobilitet är en demokratifråga, gäller det även landsbygden.

I dag ser det dock annorlunda ut och i synnerhet i storstäderna kanske det inte är en demokratifråga att äga en bil, men tillgången till mobilitet är det, menade Fröberg. Och utanför städerna råder förstås en helt annan situation. Anser vi att mobilitet är en fråga om demokrati måste det gå att förflytta sig även på landsbygden, och där är bilen oftast det enda alternativet, slog han fast.

Anders Östberg från MRF och Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva, diskuterade hur bilen är en demokratifråga.
Anders Östberg från MRF och Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva, diskuterade hur bilen är en demokratifråga.

Det var också något som Staffan Nilsson från Hela Sverige ska leva betonade, liksom Anders Östberg från MRF som även menade att branschen i egenskap av återförsäljare och inte minst verkstäderna måste följa med i utvecklingen, och intygade samtidigt att de har fullt fokus på att ställa om för framtiden.

Kongressledamöterna Johan Granlund och Hans Andersson njöt av föreläsningar och utsikt.
Kongressledamöterna Johan Granlund och Hans Andersson njöt av föreläsningar och utsikt.

M Sverige än mer relevant

M Sveriges ordförande Ulf Blomgren och vd Caroline Drabe avrundade Kunskapsdagarna med att beskriva hur även M Sverige påverkas av de förändringar som bilismen genomgår. Men, Caroline Drabe var också mycket tydlig med att om något så innebär det att M Sverige blir än mer relevanta för Sveriges bilkonsumenter.

M Sverige arbetar för en hållbar, tillgänglig och säker mobilitet för alla i ett Sverige där bilen under överskådlig framtid kommer vara det viktigaste transportmedlet. Människor måste få vardagspusslet att gå ihop, och bilen har därför stor betydelse.

Både vår ordförande Ulf Blomgren och vår vd Caroline Drabe angrep kunnigt dagarnas frågor ur medlemmarnas perspektiv.
Både vår ordförande Ulf Blomgren och vår vd Caroline Drabe angrep kunnigt dagarnas frågor ur medlemmarnas perspektiv.

Under Kunskapsdagarna bekräftades en del sanningar, några åsikter utmanades och det blev tydligt att de kommande åren kommer att innebära förändringar för bilismen. Bilen kommer att fortsätta ha stor betydelse, och därmed kommer också M Sverige vara en viktig röst i omställningen. Som Caroline Drabe har formulerat det: M Sverige skapar värde för medlemmarna, vi är inflytelserika i trafik- och fordonsfrågor och progressiva i vårt arbete för en framtida mobilitet.
Det är en mycket bra grund att stå på.

Se föreläsningarna och diskussionerna från Kunskapsdagarna.

Tema: Trafiksäkerhet – beteendet i trafiken

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Per Lange, poliskommissarie

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Anna Sjörs Dahlman, forskare VTI

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Sören Nordlund, trafikpsykolog

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Johan Karlsson, forskare, Human Factors Autoliv

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Paneldiskussion och reflektion

Tema: Omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Jonas Eliasson, måldirektör Trafikverket

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Johan G Andersson, vd Drivkraft Sverige

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Simon Lundqvist, projektledare, Power Circle AB

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Jessica Alenius, vice vd Bil Sweden

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Mia Nordström, Senior policy advisor, Vattenfall

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Paneldiskussion och reflektion

Tema: Bilen behövs – en demokratifråga

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Jonas Fröberg, journalist, DN

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Anders Östberg, ansvarig för opinion och kommunikation, MRF

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Paneldiskussion och reflektion