M Sveriges utmärkelse Årets hjulklapp 2022 tilldelas Fryshuset. De får utmärkelsen för sitt arbete med motorintresserad ungdom.

EFTER ATT EN regeländring sommaren 2020 gjorde det enklare att bygga om och registrera bilar till A-traktorer, har antalet ökat kraftigt och i dag finns över 50 000 så kallade ”epor” i trafiken. De långsamtgående fordonen – en A-traktor får köras i max 30 km/h – har gett ungdomar runt om i landet ökad rörelsefrihet och förbättrade möjligheter att ta sig till skolor, fritidsintressen och arbeten.

– Regeländringarna och den frihet som A-traktorn ger har gjort att gruppen motorintresserad ungdom ökat kraftigt i landet, en grupp som många gånger är svår att nå för vuxenvärlden, sa M Sveriges vd Caroline Drabe på konferensen för lokalklubbarnas ordförande i oktober.

Motivering Årets hjulklapp 2022

Fryshuset har med projektet ”Motorintresserad ungdom” vänt sig till grupper som sällan uppmuntras eller uppmärksammas i positiva sammanhang: de som har bilar och motorer – inte minst A-traktorn – som intresse. A-traktorn ger många ungdomar ökad mobilitet och frihet. Med A-traktorn följer också i många fall ett intresse för fordonsteknik, en meningsfull fritid och ett socialt sammanhang. Där Fryshuset bedrivit MIU har ungdomar fått ökade möjligheter att utöva sitt intresse, träffa likasinnade och få en avspänd och naturlig kontakt med vuxenvärlden.

Fryshusets Maja Heller, Johan Oljeqvist, Linda Lotsengård och Michelle Axelsson tog emot Årets hjulklapp från M Sveriges Caroline Drabe och Jan Sandberg.  Foto: Samuel Unéus
Fryshusets Maja Heller, Johan Oljeqvist, Linda Lotsengård och Michelle Axelsson tog emot Årets hjulklapp från M Sveriges Caroline Drabe och Jan Sandberg. Foto: Samuel Unéus

Representanterna från lokalklubbarna, som ofta har A-traktorerna närmare sig än vad kansliet i Stockholm har, lyssnade uppmärksamt när Caroline Drabe fortsatte med att presentera hur Årets hjulklapp 2022 tilldelas Fryshuset, en organisation som bedriver verksamheter för och med unga.

De senaste tre åren har Fryshuset organiserat verksamheten ”Motorintresserad ungdom” i samarbete med ett antal kommuner i landet för att kunna erbjuda en trygg mötesplats för alla unga med motorintresse, där de kan utöva och utveckla sin passion men även sig själva.

Ser vi en ung person med brinnande intresse för sin bil? Eller ser vi en störande person som är ett problem för samhället?

– Årets hjulklapp tilldelas därför Fryshuset för projektet ”MIU – Motorintresserad ungdom”, avslutade hon och lämnade plats på scenen för Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset, som tacksamt tog emot utmärkelsen.

– Verksamheten Motorintresserad ungdom är ett lysande exempel på den stora positiva effekt som uppstår när vi väljer att fokusera på ungas styrkor i stället för att fastna i problembilder. Ser vi en ung person med brinnande intresse för sin bil och ljudet i bilen? Eller ser vi en störande bråkig person som är ett problem för samhället? För Fryshuset var svaret lätt, förklarade han.

FRYSHUSET HAR BLAND annat bedrivit verksamheten i Avesta, där Michelle Axelsson är ledare. Hon berättade hur den finaste effekten hon som ledare ser är att de unga under projektets gång har byggt upp en stark gemenskap och tillit i en trygg grupp.

– Vi är stolta över våra deltagare och deras utveckling, intygade hon. Maja Heller har varit nationell projektledare de här tre åren, och summerade sina erfarenheter.

– De unga i projektet har ökat sina kunskaper kring fordon, och har själva utvecklats som ledare. Vi ser också en positiv förändring i hur de unga ser på sin fritid och framtid, förklarade hon.

En mycket värdig mottagare av Årets hjulklapp

Fryshuset och deras verksamhet MIU för motorintresserad ungdom är en mycket värdig mottagare av Årets hjulklapp, som M Sverige är glad att ha kunnat överräcka.

Text: Henrik Nyberg Foto: Samuel Unéus