Vilka är de vanligaste bilrelaterade försäkringsärendena, vad kan man göra för att undvika att öka på statistiken – och hur fungerar prissättningen? M Sverige tittar på ärenden som är frekvent förekommande och ger tips på hur man kan göra för att inte hamna i försäkringsbolagens skadestatistik.

Bilförsäkringsbranchen är organisk, den utvecklas ständigt och behöver anpassas efter ny teknik och tiden vi lever i. En skadepost som var aktuell för tjugo år sedan kanske inte är det i dag, och en som är aktuell i dag kanske aldrig har förekommit tidigare. Exempel på detta kan vara elektronik som felar i en komponent, som leder till maskinskada. Det här innebär nya utmaningar för analytikerna hos respektive bolag när de gör sina premiebedömningar. Priserna är baserade på skadehistoriken för en specifik skadepost hos de olika bolagen, därför kan samma försäkring kosta olika mycket beroende på försäkringsbolag.

Om vi riktar blicken mot framtiden och nya drivlinor kan utvecklingen innebära att vissa skadeposter försvinner helt eller tar en annan form. Om man tar exemplet elbilar så är antalet rörliga delar avsevärt mindre än i en bränsledriven bil.

Försäkringsbolagens analyser visar att vissa skadetyper därmed också kan komma att minska i antal. Den här statistiken är ytterst viktig för försäkringsbolagen att följa och lägger grunden för hur de sätter sina premier.

Vi lever i en tid där allas lika värde är mer aktuellt än någonsin. Det här är naturligtvis en positiv utveckling men har lett till komplikationer ur försäkringssynpunkt. Enligt skadestatistiken utgör exempelvis män en tydlig majoritet av dem som har omkommit i trafikolyckor i landet – hela 85 procent åren 2007–2019 enligt Trafikverkets analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019.

I en lagrådsremiss 2012 föreslogs emellertid ett förbud mot olika försäkringspremier för män och kvinnor, med kravet på könsneutrala beräkningar i nya försäkringsavtal. I dag är det alltså förbjudet att sätta olika försäkringspremier baserat på kön, trots att skadestatistiken visar tydliga mönster.

När detgäller olycksstatistiken mellan könen är det däremot inte alltid helt enkelt. Enligt siffror från Trafikanalys ägs endast 28 procent (2019) av alla bilar på den svenska marknaden av kvinnor, vilket är en av förklaringarna till en överrepresentation av män.

Innan man bestämmer sig för en försäkring är rådet att läsa igenom försäkringsbolagens villkor. Varje bolag har något som kallas för- och efterköpsinformation – en sammanfattning av vad som ingår i en viss försäkring och vad man kan tänkas få i ersättning för en viss skadetyp. Stirra dig alltså inte blind på priset, utan titta också på vad som ingår.

5 försäkringstips

  1. Lägre självrisk – ibland gratis – om man lagar stenskottet i stället för att byta ut rutan.

  2. Glöm inte att teckna helförsäkring när vagnskadegarantin löper ut.

  3. Att hålla avstånd minskar risken för kollisioner och för att få stenskott.

  4. Stirra dig inte blind på priset – titta i stället på vad som ingår.

  5. Lita inte på att bilens säkerhetssystem räddar dig i alla situationer.

Vanliga skador och hur du undviker dem

Dessa kallas i försäkringsbranschen för frekvensskador; de är vanligt förekommande och sker hela året. Vårkanten är emellertid perioden då flest anmälningar görs, med en koncentration under veckorna 8–14. Statistiken visar också att glasskadorna har ökat. Bilbeståndet är visserligen större än någonsin, men ökningen är även procentuell. Konstruktionen i dagens bilar, vår tids körbeteende och det grus som används i dag är faktorer som tros ha en påverkan.

Vindrutorna i dag är tunnare än vad de har varit och innehåller mer teknik. De går lättare sönder och innebär mer arbete för verkstäderna. Gummiblandningen i moderna däck har efterhand blivit mjukare och har en tendens att plocka upp mer grus, som sedan skjuts i väg vid acceleration. Även gruset som används på vägarna skiljer sig från det som användes tidigare.

Förr samlade man in grus från sjöbottnar, som i sin natur var rundare och finare och inte lika förödande för våra bilrutor och lyktor. Numera används stenkross, som är både spetsigare och tyngre.En annan faktor hittar vi i bilens estetik: de klassiska stänkskydden är numera ett minne blott. Kravet på stänkskydd togs bort 1995 när Sverige blev en del av EU.

Lösningen?

Det går inte att nog understryka vikten av att hålla avstånd, och än viktigare när gruset kommer fram. Men, stenskott av mötande trafik förekommer också, vilket inte avhjälps genom att hålla avstånd.

Försäkringsbolagens tips är att reparera rutan så fort som möjligt innan stenskottet blir till en spricka. Här kan man även använda sig av speciella stenskottsplåster som en första insats för att minimera risken för sprickbildning, men rådet är att kontakta en glasmästare så snart som möjligt.

Självrisken är betydligt lägre vid lagning av stenskott, omkring 200 kr, och i många fall noll. Ett rutbyte är betydligt dyrare med en självrisk på uppemot 1 500 kr. Här krävs minst halvförsäkring.

Den här typen av skador är en stor kostnad för försäkringsbolagen och Trafikförsäkringsföreningen. Här är det viktigt att känna till vad som räknas som en parkeringsskada. En parkeringsskada orsakas av ett annat motordrivet fordon – inte av exempelvis en kundvagn, en cykel eller ett nedfallande träd. Om så är fallet hamnar skadan under vagnskador, som ofta ingår i en helförsäkring. En bidragande faktor till parkeringsskador är vår stressade tillvaro, att vi parkerar närmare entréer och att parkeringsplatserna är tätare i dag.

Vanliga exempel kan vara dörruppslag eller en påbackning där förövaren har smitit. En pååkning av snöröjningsfordon kan också hamna under denna kategori. Skadeanmälan görs till ditt försäkringsbolag som prövar skadan mot Trafikförsäkringsföreningens kriterier för godkänd parkeringsskada. Om skadan inte godkänns som parkeringsskada och man har en försäkring där vagnskada ingår (oftast helförsäkring) kan man söka ersättning genom vagnskadeförsäkringen.

Lösningen?

Ett enkelt tips är att parkera en bit ifrån. Ta en extra promenad för att minimera risken att bilen utsätts för stressade bilister som gärna ställer sig så nära huvudentrén som möjligt. En helförsäkring kan vara räddningen om skadan inte godkänns som parkeringsskada.

Skulle man köra i diket, somna vid ratten, eller självförvållat åka in i något där det inte finns någon motpart, klassificeras det som singelolycka. Här ser försäkringsbolagen en ökning. En av de största frågorna som bolagen ställer sig är hur en ökning är möjlig trots att våra bilar och vägar blir säkrare. Försäkringsbolagens skadetekniker och analytiker tittar mycket på just den här kategorin, och tittar långt tillbaka i skadehistoriken när de sätter sina försäkringspriser. Det pratas om diverse distraktioner under körning, inte minst fipplande med mobiltelefonen, samt dagens infotainmentsystem som kräver vår uppmärksamhet.

Bilarnas säkerhetssystem kan ge en falsk trygghet – som bilförare slappnar man av på ett sätt som man inte gjorde tidigare – man litar blint på den adaptiva farthållaren eller filhållningsassistansen. Vanligt förekommande är att som försäkringsbolag höra kommentarer som ”Det pep inte” eller ”Bilen varnade mig inte”. Till syvende och sist är det bilföraren som har det yttersta ansvaret. Likaså om man backar på någon, eller blir påbackad. I regel är det den som backar som har ansvaret att se till att backningen kan ske på ett säkert sätt.

Lösningen?

Det klassiska: planera din körning, håll avstånd och kör inte för fort. Förlita dig inte heller enbart på bilens säkerhetssystem. Här finns också statistik på att yngre förare är något mer ”entusiastiska” när det kommer till den egna bedömningsförmågan. Det vill säga, en erfaren förare kanske väntar till morgondagen med att åka i väg, eller väntar ut vädret, i stället för att utsätta sig för en onödig risk om underlaget eller väderförhållandena skulle vara tvivelaktiga.

När det kommer till vilken typ av försäkring som gäller vid singelolyckor är det helförsäkring, där vagnskada ingår.

Att råka ut för vandalism händer, även om det inte ligger i toppskiktet hos försäkringsbolagen. Betydligt vanligare är däremot djurkollisioner. Oavsett om det gäller en golfklubba som har dragits in i plåten eller om man har kört på ett djur på vägen, krävs en helförsäkring.

Lösningen?

Här erbjuder bolagen olika former av tilläggsförsäkringar för att exempelvis eliminera självrisken. En bra trygghet om man inte vet vem förövaren med den svingande golfklubban är, eller vid en djurkollision. Benämningen på dessa tilläggsförsäkringar skiljer sig från bolag till bolag och kan även erbjudas som en ”rabatt på självrisken”.

Ha i åtanke att det är lätt att missa vagnskada som tillval om man har en nyare bil – den täcks oftast av en vagnskadegaranti som gäller de tre första åren. När garantiperioden har passerat är det viktigt att teckna en helförsäkring.

Den här typen av ärenden går i vågor. Vad som försvinner följer också diverse trender. Vanligt är att komponenter som airbags och rattar stjäls. Något som har fått ett uppsving är emellertid stölder av katalysatorer, främst från äldre asiatiska bilar.

Anledningen är att de innehåller ädelmetaller som palladium, rhodium och platina. Kanske inget du ger till din partner i ett inslaget paket, men för att sätta det i perspektiv ligger värdet av 100 g palladium på cirka 90 000 kr i dag

Lösningen?

Enkla sätt att skydda sig är att parkera bilen där det är upplyst och där fotgängare ofta passerar. Eller i ett garage om man har möjlighet.

Därutöver är den klassiska rattkryckan ett sätt att försvåra för tjuven. Rattkryckan brukar omfattas av försäkringen om den skadas i ett tillbud, men är inget som bolagen har som krav för att betala ut ersättning och påverkar heller inte självrisken. Märk-DNA har visat sig vara ett effektivt sätt att skydda sin bil på.

Märk utsatta delar som exempelvis ratten, infotainmentsystemet och xenonljusen. Detta kompletterat med märk-DNA-klistermärken gör att tjuven kanske väljer grannens bil i stället. Men då hoppas vi självfallet att du har hunnit tipsa din granne redan.

Ett ”otippat” tips är det hederliga larmsystemet – ett eftermonterat larm är inget som tjuven väntar sig och har därmed en avskräckande effekt. 


Skadeposter som är lätta att missa …

Har du råkat hälla ut kaffe på passagerarsätet, tankat fel bränsle eller har färgburken du precis köpt läckt ut? Här har försäkringsbolagen olika lösningar, en del har en drulleförsäkring – som ingår i halvförsäkringen – medan andra bolag erbjuder det som en tilläggsprodukt.

Här gäller det att läsa det finstilta i villkoren och inte tappa bort sig i priset: ett bolag kan vara dyrare men erbjuda denna tilläggsprodukt, ett annat kan vara billigare och verka som ett smartare alternativ, men inte erbjuda samma skydd. Kallas även allriskförsäkring.

En punkt som kanske är lätt att missa är bärgning – en stor skadepost för försäkringsbolagen som dessutom är högst kostsam då det ofta handlar om dyra fel och reparationer. För att en försäkring ska gälla vid en maskinskada, exempelvis om motorn skulle rasa, krävs att servicen har följts enligt tillverkarens rekommendationer. Serviceboken ska vara korrekt ifylld; om motorlampan tänds, se då till att få det åtgärdat, annars kan det här bita dig i svansen när du försöker göra gällande din försäkring.

Har man inte följt tillverkarens rekommendationer kan resultaten vara nedsatt ersättning, eller till och med utebliven ersättning. En maskinförsäkring, även kallad maskinskadeförsäkring, ingår i en halvförsäkring. Bärgning ingår oftast också i en halvförsäkring.

Det här är också väldigt vanligt, och då pratar vi om mindre kollisioner som sker i rusningstrafik i större städer. Skadorna är inte dramatiska och inte heller handlar det om personskada. Däremot kan konsekvenserna vara påtagliga i vardagen om bilen är borta på reparation. För bästa skydd gäller det att ha en helförsäkring där vagnskadan ingår. Och glöm inte att teckna helförsäkring om vagnskadegarantin har gått ut. En påbackning kan också klassificeras som en kollision om båda förarna sitter i respektive bil.

EXPERTERNAS RÅD

Det är få av oss som vaknar upp på morgonen och ser fram emot att teckna en ny försäkring. Och det är ännu färre som drömmer om att läsa igenom villkoren. Vill man få ut mesta möjliga av sin försäkring är rådet däremot att känna till vad försäkringen omfattar.

En förenklad version finns i försäkringsbolagens för- och efterköpsinformation. För den som vill förkovra sig ytterligare kan man läsa igenom försäkringsvillkoren. Besök gärna www.konsumenternas.se, där finner du jämförelser mellan de olika försäkringsbolagen och hur deras villkor poängsätts gentemot varandra. Försäkringarna som finns på den svenska marknaden håller en hög standard och skillnaderna är få bland de större bolagen.

Oftast handlar skillnaderna om tilläggsförsäkringar, exempelvis när det kommer till villkor för en maskinförsäkring. Där kan kraven skilja på hur gammal en bil får vara, eller hur långt den får ha gått. Självrisken är en annan faktor: en hög självrisk kan ge en lägre helhetskostnad, och tvärtom om man väljer en låg självrisk. Idag är det dessutom vanligt att bolagen erbjuder olika paket, exempelvis bas, medel och plus, där tillägg som man kanske inte tänker på i första taget finns med.

Fundera även på tillägg som hyrbil – orsakar man själv en skada och blir av med sin bil i några dagar som är inne för lagning, kan ett hyrbilstillägg vara önskvärt. Avsaknaden blir uppenbar när skadan väl har uppstått.