Bilägare kan få erbjudanden om "förlängning av bilens fabriksgaranti" av företag som Svenskt Fordonsskydd. M Sverige varnar för dessa falska garantier och beskriver det som vilseledande marknadsföring.

Det Hongkongregistrerade företaget Svenskt Fordonsskydd påstår sig erbjuda bilägare förlängning av bilens fabriksgaranti när den har gått ut. Den bilägare som nappar på erbjudandet riskerar att fastna i ett innehållslöst och dyrt avtal som dessutom förnyas automatiskt vid utebliven uppsägning. Konsumentverket har fört upp företaget på sin varningslista efter att ha mottagit över 800 anmälningar om vilseledande marknadsföring sedan början av 2020. 

Företaget har ingen koppling till vare sig försäljare eller tillverkare

Svenskt Fordonsskydd marknadsför sig genom att skicka brev med inbetalningskort till bilägare med påstående om att fabriksgarantin för bilen har gått ut. Företaget erbjuder en ”förlängd garantiperiod” utan att ha någon koppling till vare sig försäljare eller tillverkare.

– M Sveriges och branschens uppfattning är att en garanti ska utställas av tillverkaren. Det finns ingen lagstadgad skyldighet att lämna garanti. Det gör tillverkaren för att visa att produkten är av en sådan kvalitet att man ersätter kunden om produkten skulle behöva repareras inom garantitiden, säger Fredrik Bruno, jurist på Riksförbundet M Sverige.

I vissa fall kan bilägaren få brevet trots att garantin fortfarande gäller eller har upphört att gälla sedan länge. Det är också lätt att förväxla ”erbjudandet” med en faktura eftersom det inte tillräckligt tydligt framgår att det rör sig om ett erbjudande.

Så sent som 2019 utdömde Patent- och marknadsdomstolen en marknadsstörningsavgift på 1,5 miljoner kronor mot ett annat företag, Svensk Fordonsgaranti, för att ha använt sig av ett snarlikt marknadsföringssätt.

– Om du har fått ett utskick från företaget är det viktigt att inte betala fakturan. Har du redan betalat en gång anses du ha ingått ett avtal med företaget. Säg i så fall upp avtalet senast tre månader innan det löper ut, annars förlängs det med ytterligare ett år, säger Fredrik Bruno.

M Sverige menar att tillvägagångssättet är oskäligt mot konsumenten

Fakturan för den nya perioden skickas ut efter det att uppsägningstiden har löpt ut och då är det redan för sent att säga upp avtalet. Har du missat att göra uppsägningen inom den tid som anges i villkoren kan det ändå finnas skäl att bestrida fakturan för nästa period.

M Sverige menar att tillvägagångssättet vid avtalets tecknande tillsammans med villkoret om automatisk förlängning vid utebliven uppsägning är oskäligt mot konsumenten. Ett oskäligt avtalsvillkor kan vid en rättslig prövning innebära att förlängningen av avtalet anses vara ogiltig och utan verkan mot konsumenten.