År 2023 ser ut att bli det värsta trafikåret på åtminstone fem år, varnar Transportstyrelsen. Fram till oktober har 194 personer omkommit i den svenska vägtrafiken.

Flest omkomna har suttit i en personbil och det är denna kategori som ökat mest jämfört med förra året.

– Utvecklingen går åt fel håll. Beslutsfattarna har tagit trafiksäkerheten för given och inte anslagit medel för nödvändig förvaltning och utveckling av vägnätet. Den saktfärdiga utbyggnaden av mitträcken, det eftersatta underhållet och alla farliga vägavsnitt är saker som bör åtgärdas för att utvecklingen ska gå åt rätt håll, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

För att dödsolyckorna i Sverige ska minska krävs också ökad polisiär närvaro i trafiken
- Den saktfärdiga utbyggnaden av mitträcken, det eftersatta underhållet och alla farliga vägavsnitt är saker som bör åtgärdas för att utvecklingen ska gå åt rätt håll, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.
- Den saktfärdiga utbyggnaden av mitträcken, det eftersatta underhållet och alla farliga vägavsnitt är saker som bör åtgärdas för att utvecklingen ska gå åt rätt håll, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

För att dödsolyckorna i Sverige ska minska krävs också ökad polisiär närvaro i trafiken, enligt Riksförbundet M Sverige.

Runt 30 procent av de omkomna på vägarna har kört bilar som är 17 år gamla eller äldre

–  Runt var fjärde dödsolycka är alkohol- eller drogrelaterad i Sverige, vilket är en hög andel sett till jämförbara länder. Tyvärr har antalet polisiära nykterhetskontroller minskat kraftigt över tid. Antalet kontroller måste öka så att fler påverkade förare kan tas ur trafiken och fler avskräckas från körning under alkoholpåverkan, säger Tony Gunnarsson.

Det som historiskt gjort Sverige till världsledande inom trafiksäkerhet är utöver utvecklad infrastruktur satsningar på att sprida kunskap om trafiksäkert beteende inom skola och civilsamhälle. På senare år har bättre bilar med hög krocksäkerhet och anti-sladdsystem bidragit till att färre omkommer i trafiken.

Runt 30 procent av de omkomna på vägarna har kört bilar som är 17 år gamla eller äldre. Om bilar som är äldre än 20 år gamla skrotades ut skulle minst 30 liv om året räddas, enligt Trafikverket.

- Vi skulle vilja se satsningar på en skrotningspremie, återinförd klimatbonus och borttagen skatt på trafikförsäkringen så att fler har råd att byta upp sig till en nyare bil. Då skulle färre dö i trafiken. Just nu går utvecklingen åt andra hållet i det att den svenska fordonsflottan blir äldre och att utskrotningen minskat över tid, säger Tony Gunnarsson.

 

Foto: Marc Dufresne/E+ via Getty Images