Många bilar körs med baklysena släckta under dagtid, även vid regn, dimma och skymning. Det är inte lämpligt och leder till trafikfarliga situationer, menar Riksförbundet M Sverige.

Många bilister vet inte om att de kör med släckta bakljus, vilket medför allvarliga trafiksäkerhetsrisker enligt en ny svensk studie. Trots att tända bakljus ger bättre synlighet och minskar risken för trafikolyckor gör EU-regler det numera möjligt för bilar att framföras med släckta bakljus på våra vägar under dagtid. Riksförbundet M Sverige uppmanar bilister att kontrollera bilens belysning.

– Anta inte att bakljusen är tända. Så fort det till exempel har börjat regna eller kommit dimma måste ljuset ofta ändras manuellt. I många vanliga bilmodeller reagerar bilens automatiska sensor bara vid ordentligt mörker, som i en tunnel, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Lägg ett par minuter på att sätta dig in i hur lamporna i din bil fungerar!

I den nya studien Bakljus i dagsljus har Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, uppmätt att hela 59 procent av observerade bilister körde med släckta bakljus under dagtid. I undersökningen konstateras också att passerande bilar höll ett längre säkerhetsavstånd till bilar med tända bakljus, än till fordon med släckta bakljus.

– Den som är det minsta osäker bör lägga ett par minuter på att sätta sig in i hur lamporna på den egna bilen fungerar. Det är en liten insats, men som kan göra stor skillnad för att förhindra olyckor. Sen kan man förstås ha som vana att alltid köra med belysningen i ett läge där bakljusen är tända, säger Heléne Lilja.

– Anta inte att bakljusen är tända. Många bilar reagerar bara vid ordentligt mörker, som i en tunnel, men inte vid regn eller dimma, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.
– Anta inte att bakljusen är tända. Många bilar reagerar bara vid ordentligt mörker, som i en tunnel, men inte vid regn eller dimma, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Syftet med EU-reglerna om bilbelysningen, kallade daytime running lamps, DRL, som infördes 2011 är att spara energi och därmed bränsle. Belysning med svagare strömstyrka än halvljuset innebär att mindre effekt krävs från bilens generator och motor, även om behovet har kommit att minska i takt med att biltillverkare bytt ut traditionella glödlampor till energisnål led-teknik.

Släckta bakljus gör att fordon blir mindre synliga i trafiken och ökar risken för kollisioner

Tidigare gällde i Sverige halvljuslagen, som innebar att bilar alltid, även i dagsljus, skulle ha halvljus eller varselljus tända under färd, både baktill och framtill. Släckta bakljus gör att fordon blir mindre synliga i trafiken och ökar risken för kollisioner, inte minst i samband med regn, dimma eller snörök.

– Myndigheterna och fordonsindustrin bör arbeta tillsammans för att öka medvetenheten om dessa risker och införa åtgärder för att minska antalet fordon med släckta bakljus på vägarna. Svenska politiker bör på EU-nivå verka för att ändra lagstiftningen, säger Heléne Lilja.

Foto: Alexander Shelegov/iStock/Getty Images Plus via Getty Images