Att hyra ut sin bil kan vara ett sätt att hålla ner omkostnaderna, men det finns fällor att hålla koll på. Vår tekniske rådgivare ger svar på några av frågorna.

Att hyra ut sin bil mot ersättning har blivit allt vanligare, mycket tack vare att företag erbjuder web- eller applikationsbaserade tjänster och sköter allt det praktiska. Ett bekymmer man behövt överkomma är att bilens ordinarie försäkring förfaller vid uthyrning mot betalning. Därför ingår ofta en separat helförsäkring i upplägget när man hyr ut sin bil via en delningstjänst.

Ett maskinskadeärende kan uppgå till 80 000 kronor eller mer

Men en stor risk föreligger i att maskinskadeförsäkringen sällan ingår i det tillfälliga skyddet, trots att företagen använder sig av benämningen helförsäkring i sin marknadsföring. Maskinskadeförsäkringen skyddar mot de höga kostnader som kan uppstå om till exempel motorn eller växellådan skulle gå sönder. Den gäller oftast från det att nybilsgarantin går ut och fram till att bilen är 8–10 år gammal eller har gått 12–15 000 mil.

2020 var den genomsnittliga kostnaden för ett maskinskadeärende ungefär 18 000 kronor enligt Länsförsäkringar. Kostnaden kan dock uppgå till 60–80 000 kronor eller mer i extrema fall.

– Om du hyr ut med viss frekvens är det inte självklart att nybilsgarantin gäller, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.
– Om du hyr ut med viss frekvens är det inte självklart att nybilsgarantin gäller, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.

– Det är en enorm risk att hyra ut sin bil om man har ett skydd av maskinskadeförsäkringen normalt sett. Jag skulle inte råda någon att göra det så som villkoren ser ut idag, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.

Trots att bolagen som står bakom delningstjänsterna, som GoMore eller SnappCar, uppger att en helförsäkring ingår så står det i villkoren att just skydd vid maskinskador tvärt om inte ingår.

Nybilsgarantin kan förfalla om bilens användningsområde avviker från vad som anses normalt

En bil som är äldre eller har gått fler mil och inte omfattas av maskinskadeförsäkring längre kan man förstås hyra ut utan att riskförhållandena försämras. Däremot kan det finnas liknande risk att med hyra ut en nyare bil som omfattas av nybilsgaranti. Nybilsgarantin kan enligt garantivillkoren förfalla om bilens användningsområde avviker från vad som anses normalt. Likaså kan en begagnatgaranti för en bil man nyligen köpt begagnad förfalla om användningen anses onormal.

– Den som hyr ut sin bil någon enstaka gång riskerar nog inte nybilsgarantin. Om du däremot hyr ut med viss frekvens och regelbundenhet kan du anses bedriva en ekonomisk verksamhet. Då är det inte lika självklart att nybilsgarantin gäller, säger Carl-Erik Stjernvall.

M Sveriges råd om att hyra ut egen bil

  • Läs villkoren gällande delningstjänsten noga. Kontrollera att allt du vanligtvis har ett skydd för ingår, som feltankning, vägassistans och så vidare.

  • Både nybilsgaranti och begagnatgaranti anges i villkoren förfalla vid exempelvis onormalt användande eller liknande.

  • Hyr inte ut en bil som omfattas av maskinskadeförsäkring om det inte anges i villkoren att sådan försäkring ingår. Står det inget i villkoren måste du utgå från att något sådant skydd inte ingår.

  • Om uthyrningen är omfattande ska den redovisas som inkomst från näringsverksamhet även om du står som ägare till bilen i egenskap av privatperson, har köpt den privat och betalat moms på fordonet vid köptillfället.

  • Hyr du ut din bil för mer än 37 500 kronor per år inklusive moms behöver du vara momsregistrerad hos Skatteverket.

 

Foto: Ivan Las Heras/iStock/Getty Images Plus via Getty Images