Debattartikel publicerad i Nya Wermlands-tidningen 2024-02-17: Eu-förslag hotar fordonshobbyn

I takt med att fordonsägare och veteranbilsentusiaster börjat oroa sig för EU-kommissionens förslag till en ny förordning för så kallade uttjänta fordon – ELV-förordningen – så har kommissionens tjänstemän gått ut till försvar för förslaget. Såväl Annika Wäppling Korzinek, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige som Adalbert Jahnz, talesperson för EU-kommissionen hävdar att syftet inte är att tvinga enskilda ägare att göra sig av med sina bilar, men det är tvärtom just vad som framgår av förslaget.

Förslaget strider mot äganderätten

Det finns inga skäl till att misstro EU-kommissionens avsikter, men de bristande insikterna om förslagets innehåll som framgår av tjänstemännens svar visar med tydlighet att förslaget är en ren skrivbordsprodukt utan förankring i bilägarnas verklighet. Förslaget är utformat utan respekt för enskilda medborgares rätt till privat egendom. Det är synd, för det ursprungliga syftet med förslaget är att bygga upp en cirkulär ekonomi för fordonsbranschen med en högre grad av återvinning och återbruk. En god avsikt som Riksförbundet M Sverige ställer sig positivt till.

Men förslaget går mycket längre än så, vilket tydligt framgår om man läser de 102 sidorna i förslagstexten samt de 15 tilläggen och åtminstone några av de hundratals referenser som förslaget bygger på. Om man gör det framträder ett förslag som – med hot om fängelsestraff – riskerar att tvinga fordonsägare att utan ersättning lämna sin bil för skrotning om den inte varit besiktad på två år, har en på märkesverkstad värderad reparationskostnad som överstiger marknadsvärdet, har perforerande rost eller inte har sina dörrar monterade. Detta i strid med den grundlagsskyddade äganderätten.

”Många har inte råd med en nästan ny bil, utan får underhålla och reparera det man har på egen hand. Det förutsätter en fungerande handel mellan privatpersoner med begagnade fordon och reservdelar, något som hotas av EU:s förslag till ny förordning.”
”Många har inte råd med en nästan ny bil, utan får underhålla och reparera det man har på egen hand. Det förutsätter en fungerande handel mellan privatpersoner med begagnade fordon och reservdelar, något som hotas av EU:s förslag till ny förordning.”

”Aningslöst”

Det är inte enbart en fråga om veteranfordon, men förslagets undantag för historiska fordon är i sig aningslöst. Med ELV-förslaget kommer morgondagens historiska fordon redan att vara skrotade.

Förslaget hotar alla dem som inte köper en ny eller nästan ny bil, utan i stället kommer in senare i bilens livscykel

Förslaget hotar alla dem som inte köper en ny eller nästan ny bil, utan i stället kommer in senare i bilens livscykel. Inte minst i Sverige finns en utbredd förmåga – av ekonomiska eller geografiska skäl eller bara av intresse – att vara självhushållande i sitt bilägande. Många har inte råd med en nästan ny bil, utan får underhålla och reparera det man har på egen hand. Det förutsätter en fungerande handel mellan privatpersoner med begagnade fordon och reservdelar, något som hotas av EU:s förslag till ny förordning.

Hot mot fordonshobbyn

Den här självhushållningen i sitt bilägande gör det möjligt för fler att förflytta sig med bil, ofta i delar av landet där andra transportmedel saknas. För många ger det dessutom en meningsfull fritid, ett socialt sammanhang och färdigheter inom praktiska yrken med stor efterfrågan på kunnig personal som mekaniker, lackerare, svetsare och andra yrkesgrupper som sällan kommer till tals i Bryssel.

Så jo, EU-kommissionens förslag till ny förordning är ett hot mot fordonshobbyn och många andra bilägare, upphäver rätten till privat egendom och riskerar att rasera ett i övrigt bra förslag. Caroline Drabe
Vd Riksförbundet M Sverige

Heléne Lilja

Chef kommunikation och samhälle Riksförbundet M Sverige

Henrik Nyberg
Utredare Riksförbundet M Sverige