Regeringsunderlaget har presenterat en klimatpolitik med siktet inställt på att elektrifiera fordonsflottan. Det är ett steg i rätt riktning, men för att nå framgång krävs det konkreta politiska åtgärder.

Debattartikel publicerad Altinget 2023-12-12: Även bilister vill klimatet väl

Riksförbundet M Sverige efterfrågar en helhetslösning som inkluderar en klimatbonus för elbilar, en skrotningspremie för äldre bilar, en utbyggd laddinfrastruktur och ett förenklat regelverk för laddstolpar i samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

Sänk energiskatten

I en tilläggsöverenskommelse till Tidöavtalet konstateras att inblandning av förnybara bränslen – som en övergångslösning – skulle kunnat bidra till att våra nationella etappklimatmål nås. Just som en övergångslösning har förnybara bränslen en funktion att fylla; bilar med förbränningsmotor kan rulla hela sin livslängd med mindre skadliga utsläpp. Det är välkommet att regeringen agerat för att få ned drivmedelspriserna, men hellre än att minska inblandningen av förnybara bränslen, hade en sänkning av energiskatten kunnat fylla samma syfte. Det var också något som utlovades då reduktionsplikten infördes.

Tidöpartiernas betoning på elektrifiering av fordonsflottan är däremot den korrekta, långsiktiga lösningen. Om man menar allvar med satsningen behöver dock ord följas av politisk handling. Det innebär att incitamenten måste stärkas för att fler ska göra en övergång till elbilar. Ekonomiska styrmedel är nödvändiga för att göra elbilar mer prisvänliga och påskynda övergången till mer hållbara transportalternativ.

 

Bygg ut fler laddstationer

Återinförandet av en klimatbonus är avgörande för att öka efterfrågan på laddbara bilar. En klimatbonus skulle inte bara göra elbilar mer tillgängliga för konsumenterna, utan också fungera som ett kraftfullt incitament för bilbranschen att öka produktionen av eldrivna fordon. För att accelerera klimatomställningen behövs även en skrotningspremie för äldre bilar. Genom att ekonomiskt stödja avyttringen av äldre, mer osäkra och bränsletörstigare fordon med högre utsläpp kan regeringen bidra till att föryngra fordonsflottan och samtidigt minska klimatpåverkan.

För att säkerställa att elbilsägare har tillräcklig laddningsinfrastruktur krävs också en omfattande satsning på utbyggnad av laddstationer. Det måste skapas ett laddningsnätverk som är tillgängligt och praktiskt för användarna i hela landet. Antalet publika laddstolpar ökar i för långsam takt och fortfarande finns alldeles för många vita fläckar inte minst på landsbygden.

Säkra en grönare fordonsflotta

Att göra det enklare för samfälligheter och bostadsrättsföreningar att sätta upp laddstolpar är också en viktig del av att göra elbilar mer tillgängliga för en bredare publik. Ett förenklat regelverk skulle underlätta processen och sporra fler bostadsområden att investera i laddinfrastruktur.

Riksförbundet M Sveriges förslag är en helhetsstrategi för att främja elektrifieringen av fordonsflottan. Genom att kombinera ekonomiska incitament med investeringar i infrastruktur och förenklat regelverk kan Sverige säkerställa en smidig övergång till en mer hållbar och miljövänlig framtid. Med klimatet som en central fråga är det nu dags för politiker att agera och genomföra dessa nödvändiga åtgärder för att säkra en grönare fordonsflotta och en mer hållbar framtid.