Under de senaste åren har ett flertal oseriösa företag erbjudit bilägare förlängning av bilens fabriksgaranti när den har gått ut. Erbjudanden som ofta liknar en faktura lurar bilägare att teckna garantiavtal som visar sig vara innehållslösa och dyra. Konsumentverket arbetar i motvind när gamla bolag försvinner och nya ständigt dyker upp.

Transportstyrelsen svarar nu Riksförbundet M Sverige att man inte säljer adressuppgifterna om bilägarna direkt till företagen och att myndigheten dessutom är hindrad enligt lag att ta reda på vem som spritt uppgifterna vidare till de oseriösa aktörerna.

– M Sverige har under många år kontaktats av bilägare om allehanda utskick om förlängda garantier. Många blir förbannade när det framgår att det inte alls är fråga om någon garanti och att villkoren gör stora inskränkningar i vad som omfattas. Det är innehållslösa och ofta helt onödiga garantier som inte ger konsumenter något skydd, säger Olle Haglund, jurist på Riksförbundet M Sverige.

Någon som idag har konto hos Transportstyrelsen har sålt uppgifter vidare till de oseriösa utländska bolagen och det kan inte finnas rimliga skäl att tillåta det

Brevet kan komma med posten när som helst. Oavsett bilens ålder och oavsett om nybilsgarantin nyligen förfallit eller gjorde det för många år sedan framstår det på utskicken som att det är brådskande eller att erbjudandet gäller en förlängning av det skydd man tidigare omfattats av.

Allt för att locka till köp. Villkoren är ofta komponentstyrda, bara vissa bildelar omfattas, till exempel inte alla delar i en motor. Ibland ska du betala en ”egen del av kostnaden” vid en skada, precis som vid en självrisk, och det kan finnas ett tak för vilket belopp garantin omfattar, kanske 25 000–30 000 kronor. Ett mycket klent skydd för exempelvis dyra motorskador.

– Vi menar att problemen är omfattande samt förvillar och skapar onödig ekonomisk börda för fordonsägare, säger Olle Haglund, jurist på Riksförbundet M Sverige.
– Vi menar att problemen är omfattande samt förvillar och skapar onödig ekonomisk börda för fordonsägare, säger Olle Haglund, jurist på Riksförbundet M Sverige.

Så sent som 2019 utdömde Patent- och marknadsdomstolen en marknadsstörningsavgift på 1,5 miljoner kronor mot ett företag, Svensk Fordonsgaranti, för att ha använt sig av otillbörliga marknadsföringsmetoder. Nyligen varnade Konsumentverket för företagen DinBilGaranti och Svenskt Fordonsskydd. Då dessa företag är baserade utomlands menar Konsumentverket att rättsliga åtgärder har försvårats.

Problemet är att de bolag som vanligtvis hamnar i blåsväder om garantiutskick inte köpt adressuppgifter direkt av Transportstyrelsen, enligt myndigheten själv. I stället är det något annat bolag som i dag köper uppgifter och säljer dem vidare, i syfte att tjäna pengar.

Någon med konto hos Transportstyrelsen har sålt uppgifter vidare till de oseriösa utländska bolagen

– Svenska bilägare är trötta på erbjudanden om garantier från oseriösa aktörer. På ett eller annat sätt måste det vara möjligt att spåra personuppgifterna, särskilt med tanke på GDPR, och att säkerställa att hanteringen av dem sker enligt gällande regler och villkor. Någon som idag har konto hos Transportstyrelsen har sålt uppgifter vidare till de oseriösa utländska bolagen och det kan inte finnas rimliga skäl att tillåta det, säger Olle Haglund.

Transportstyrelsen menar att myndigheten är förhindrad att undersöka vem som sålt informationen, då en del av företagen som köper uppgifter har ett grundlagsskyddat utgivningsbevis. Transportstyrelsen får därför som myndighet inte göra de efterforskningar som skulle krävas.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, bör titta på problemet

– Vi menar att problemen är omfattande eftersom dagens situation förvillar och skapar onödig ekonomisk börda för fordonsägare och även frustration hos flertalet myndigheter. Det kan vara lämpligt att Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, tittar på problemet och gör en insats trots eventuella utgivningsbevis, vilket varit möjligt i andra liknande fall, säger Olle Haglund.

M Sverige har länge uppmärksammat och varnat för den här typen av ”garantier” som saluförs. Bland annat har vi belyst företaget Svenskt Fordonskydd som fick över 800 anmälningar om vilseledande marknadsföring hos Konsumentverket

Foto: Cunaplus_M.Faba/Getty Images Plus via Getty Images