Många gravida är osäkra på hur de bör sitta i bilen för att på bästa sätt skydda sig själva och fostret. 4 av 10 gravida använder bältet fel och bara var tredje gravid kvinna har nåtts av information om hur bältet bör användas under graviditeten. Med rätt kunskaper blir bilresan tryggare för alla.

– Den enskilt viktigaste åtgärden för att skydda både sig själv och barnet är att använda bilbälte på ett korrekt sätt. Som gravid bör du också planera in många pauser för toalettbesök och bensträckare under resan. Mot slutet av graviditeten bör du om möjligt låta någon annan köra, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

39 procent av gravida kvinnor använder inte säkerhetsbältet enligt rekommendationerna

Enligt en undersökning från Chalmers och Folksam använder 99 procent av de gravida kvinnorna bilbälte, men 39 procent använder det inte enligt rekommendationerna. Bara 34 procent av kvinnorna har nåtts av information om hur bilbälte ska användas under graviditeten.

– Det är viktigt att vara noggrann med bältet, även om det kan upplevas obekvämt för dig som gravid, säger Heléne Lilja chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.
– Det är viktigt att vara noggrann med bältet, även om det kan upplevas obekvämt för dig som gravid, säger Heléne Lilja chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

– Det är inte bra att kunskapen är så låg, därför tycker vi att mödravårdscentralerna och myndigheter bör åläggas att informera gravida om korrekt bältesanvändning, säger Heléne Lilja.

Säkerhetsbältet är gjort för att fånga upp och fördela belastningen över kroppen vid en krock och minskar risken för att omkomma med uppåt 50 procent. Gravida bör tänka på att inte låta bältet gå över magen.

På marknaden finns gravidbälten men det finns ingen forskning som visar att dessa skulle öka trafiksäkerheten

– Höftbältet ska sitta så lågt som möjligt under magen och vara åtdraget mot höfterna. Diagonalbältet bör löpa tätt mot axeln, mellan brösten och ned vid sidan av magen. Det är viktigt att vara noggrann med bältet, även om det kan upplevas obekvämt för dig som gravid, säger Heléne Lilja.

På marknaden finns numera gravidbälten, men det finns ingen forskning som visar att dessa skulle öka trafiksäkerheten. Viktigare att tänka på som gravid är sittställningen och placeringen i bilen.

– Ratten och krockkudden kan skada barnet om det händer en olycka. Därför bör man försöka öka distansen till dessa. Skjut bak sätet. Ska du själv köra bilen kan både sätet och ratten justeras, men se till att du fortfarande når pedalerna på ett bra sätt, säger Heléne Lilja.

Platsen mitt i bilens baksäte är generellt den säkraste platsen eftersom den är längst ifrån de ställen på bilen som får stötar vid kollision. Detta förutsätter dock att platsen är fullgott utrustad med trepunktsbälte och stöd för huvud och nacke. Oavsett var i bilen du sitter är det viktigt att huvudstödet är rätt inställt.

 

Foto: Wirestock/iStock/Getty Images Plus via Getty Images
Illustration: alphabetMN/iStock/Getty Images Plus via Getty Images