3 av 10 stannade inte vid stoppskylten när Riksförbundet M Sveriges klubbar gjorde stickkontroller på arton orter över hela Sverige.

– Att inte stanna vid stopp är en mycket viktig trafiksäkerhetsfråga och det är oroväckande att så många som tre av tio inte respekterar stopplikten, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Förtroendevalda för tretton av Riksförbundet M Sveriges lokalklubbar och avdelningar har kontrollerat cirka 6 000 trafikanter på arton orter över hela Sverige. 30 procent stannade inte vid stoppskylten.

– Stoppskyltarna sitter där de sitter av en god anledning, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.
– Stoppskyltarna sitter där de sitter av en god anledning, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Bland bilister var det 27 procent som inte följde stopplikten. Högst andel laglydiga fanns inom gruppen motorcyklister, där 15 procent observerades strunta i stopp-skyltarna. Sämst siffror återfanns bland cyklister respektive elsparkcyklister där 90 respektive 78 procent av trafikanterna inte åtlydde stopplikten.

Att resultaten inte förbättras tyder på behov av bättre information

M Sverige genomförde motsvarande undersökning 2013, 2016 och 2020. År 2013 gjordes 4 672 observationer, då visade resultatet att 32 procent trafikanterna inte stannade vid stopp. 2016 gjordes 3 162 observationer och då var det 23 procent av förarna som inte stannade vid stopp. Och 2020, då det observerades drygt 17 000 trafikanter, var resultatet 25 procent.

– Att resultaten inte förbättras tyder på behov av bättre information i skolor och från myndigheter för att stärka reglernas legitimitet. Stoppskyltarna sitter där de sitter av en god anledning. Förutom att det finns risk att man själv eller andra utsätts för fara så handlar detta om en trafikförseelse där bötesbeloppet är 2 500 kronor, säger Heléne Lilja.

Andel som inte följde stopplikten per fordonsslag, i procent:

Cykel 90 %
Elsparkcykel 78 %
MC 15 %
Personbil 27 %
Taxi 32 %
Buss 22 %
Lastbil 36 %

Klubb/avdelning

% stannar inte

Dalarna

23

Eskilstuna-Strängnäs

20

Jämtland

30

Kalmar

52

Katrineholm

32

Kristinehamn

19

Västmanland

51

Skåne Sydväst

46

Västerbotten

22

Östergötland

33

Skåne Nordväst

14

Skåne Öst

22

Örnsköldsvik

2

Orter där undersökningen genomförts under 2022:

Vreta Kloster, Ödeshög, Örnsköldsvik, Västerås, Vännäs, Skellefteå, Storuman, Vellinge, Hässleholm, Höganäs, Kristinehamn, Katrineholm, Torsås, Kalmar, Söderåkra, Svenstavik, Eskilstuna och Falun. 

 

Kontaktpersoner medverkande lokalklubbar:

Dalarna: Stefan Kembe, 072-5330404

Eskilstuna-Strängnäs: Lars Andersson
016-42 19 20, 070-386 54 16

Jämtland: Stig-Björn Sundell
070-632 03 96

Kalmar-Öland: Göran Palmgren
070-537 94 27

Katrineholm: Gerd Larsson
0151-100 57 070-378 74 71

Kristinehamn: Leif Johansson
0550-170 85, 072-212 67 62

Skåne Nordväst: Ingmar Nilsson
070-610 20 20

Skåne Sydväst: Anita Holmberg
073-377 57 50

Skåne Öst: Mikael Kullberg
0451-466 53, 070-541 16 84

Västerbotten: Christer Nyberg
070-349 91 96

Västmanland: Clas Blomberg
070-814 11 14

Örnsköldsvik: Oiva Kuusela
0660-52782, 070-3224521

Östergötland: Hans Sävenhed
073-539 27 13

 

Foto: Roberto Rizzi/iStock/Getty Images Plus via Getty Images