Någonstans i Sverige bor en familj vid en väg utan busslinje. De och tusentals andra är beroende av bilen för att kunna ta sig till jobbet, träningen, affären, vårdcentralen och för att hälsa på släkt och vänner. Men deras bilresor måste bli mer miljöanpassade och säkra.

Vi delar politikernas vision om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Men vi är inte fullt så imponerade av den planerade vägen dit. Bristen på riktlinjer skapar osäkerhet inför viktiga investeringar.

Vi måste se helheten, tänka långsiktigt och se bilen som en viktig del i ett mobilt och hållbart samhälle. Nyckeln till ett framgångsrikt klimatarbete är att kombinera sänkta utsläpp med tillgänglighet. Idag går bara hälften av den skatt som bilisterna betalar tillbaka till vägtrafiken. M Sverige anser att pengarna ska investeras i fler förnybara drivmedel, säkrare vägar och subventioner för att bygga om eller byta ut äldre bilar. Det skulle leda till en bättre framtid för oss alla, inte minst för de små i baksätet, som är det värdefullaste vi har.

Läs mer i vårt 9-punktsprogram för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet.

Här kan du också bli medlem i Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter.

Väl mött!