Sömnighet är en bidragande orsak i omkring var femte trafikolycka. Säkra och välskötta rastplatser är viktiga för trafiksäkerheten eftersom de inbjuder till att ta pauser. Det behövs fler och tryggare rastplatser.

M Sverige föreslår:

  • Bygg fler rastplatser och förbättra underhållet för att öka möjligheten till pauser.
  • Öka antalet parkeringsplatser och stoppfickor längs de större vägarna.
  • Separera bilisternas rastplatser från långtradarnas uppställningsplatser.
  • Öka säkerheten på rastplatserna genom utökad belysning, avskärmning och vid behov kameraövervakning.
  • Öka den polisiära närvaron för att stävja brottsligheten på rast- och uppställningsplatser.
  • Fler trötthetsolyckor bör förebyggas genom att fler mitt- och sidolinjer räfflas samt högre krav på vägarnas ytjämnhet.

Den som kört bil en hel natt är lika okoncentrerad klockan fem på morgonen som en utsövd förare med 0,8 promille alkohol i blodet. Väginfrastrukturen behöver i högre grad inbjuda till pauser.

45 procent av befolkningen otrygg vid rastplatser om kvällen

En dåsig förare är lika farlig som en onykter förare. Sömnighet är en bidragande orsak i omkring var femte trafikolycka. Samtidigt känner sig 45 procent av befolkningen otrygg vid rastplatser om kvällen, enligt en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Riksförbundet M Sverige.

45 procent av de tillfrågade i Demoskop-undersökning från 2022 känner sig otrygga att stanna på rastplatser under kvällstid, och för kvinnor är andelen 58 procent.
45 procent av de tillfrågade i Demoskop-undersökning från 2022 känner sig otrygga att stanna på rastplatser under kvällstid, och för kvinnor är andelen 58 procent.

Antalet rast- och uppställningsplatser måste öka eftersom det är trångt på många håll. Åtskilliga rastplatser är fyllda av lastbilar vilket gör att bilister antingen inte kan parkera eller känner sig för otrygga för att stanna.

Gör befintliga rastplatser tryggare

En hög andel av de befintliga rastplatserna behöver dessutom trygghetsförbättras. Trafikverket har identifierat 125 prioriterade platser utmed stamvägnätet med behov av kompletteringar i form av utökad belysning, närvarostyrd belysning och avskärmning, i vissa fall är även kameraövervakning aktuellt.

Att platserna är välskötta och städade ökar också den upplevda tryggheten. En tydligare polisiär närvaro på vägarna krävs för att minska den brottslighet som förekommer på rast- och uppställningsplatser.