Trafiksäkerhet och faror i trafiken gäller även under sommaren när många svenskar passar på att göra semesterresor med bil.

De senaste åren har svemester, det vill säga turistande inom landet, varit en ökande trend.

Här listar vi de vanligaste riskerna på vägarna som du bör fortsätta ha koll på – även under semestern

Sverige erbjuder många vackra turistvägar, sevärdheter och stränder, men den som ger sig ut på vägarna i sommar bör också tänka på de risker som finns i trafiken.

Tony Gunnarsson, sakkunnig inom trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige, listar fem saker att se upp med på semesterresan.

1. Dåliga vägar

På semestern rör vi oss ofta på vägar vi annars inte trafikerar. Sommarstugor, campingar och badorter lockar till landsbygden. Detta kommer i många fall innebära att bilisten kör på sämre vägar än vanligt.

M Sveriges kommenterar: I vägunderhållet prioriteras de högtrafikerade vägarna mellan storstäderna, varför många vägar på landsbygden tyvärr är i dåligt skick. Kör försiktigt och tänk på risken för vattenplaning, grushalka och potthål. Vid längre resor är det säkraste att välja en mötesseparerad väg, även om det innebär en viss omväg.

 

2. Trötthet

Trötthet är en bidragande orsak i omkring var femte trafikolycka. Under semestern kör vi ofta längre sträckor än vanligt och i hög värme blir man lätt trött. Långa resor och enformiga trafikmiljöer försämrar koncentrations- och reaktionsförmågan.

M Sveriges kommenterar: Se till att vara utvilad innan du påbörjar resan, eftersom en dåsig förare är lika farlig som en onykter förare. Undvik helst att köra på natten. Sträckkör inte utan ta pauser om resan tar lång tid, dela på ratten om ni är fler i bilen som har körkort. Det finns många vackra rastplatser runtom i landet, väl värda ett stopp. Passa gärna på att röra på kroppen, kanske med några stretchövningar.

 

3. Rattsurf

Trots att rattsurf förbjöds 2018 är fenomenet fortfarande vanligt. Risken att råka ut för en olycka ökar med 23 gånger för den som sms:ar och samtidigt framför ett fordon. Det räcker med att titta bort i två sekunder i 40 km/h för att hinna köra 22 meter utan kontroll.

M Sveriges kommenterar: Den som rattsurfar har sämre överblick och längre reaktionstid. Många använder mobiler eller surfplattor för navigering eller underhållning på semesterresan, men som förare ska du inte röra dessa under färd. Be i stället en medpassagerare hjälpa dig, stanna på närmsta rastplats eller använd säker teknik som gör att du inte behöver hålla mobilen i handen.

 

4. Vilda djur

På senare år har antalet viltolyckor skjutit i höjden. Årligen sker cirka 65 000 viltolyckor i Sverige, vilket innebär i genomsnitt en viltolycka var åttonde minut. På sommaren rör sig många ungdjur i jakt på nya revir. Störst är risken för kollision med rådjur, medan älgolyckor är farligast. Risken för personskador vid en viltolycka med älg ökar under sommaren.

M Sveriges kommenterar: Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning. Var extra uppmärksam vid åkrar, hyggen och sjöar samt där viltstängsel börjar och slutar. Under sommaren kan hög vegetation skymma sikten och göra det extra svårt att upptäcka vilt längs vägarna. Den som kolliderar med vilt måste stanna bilen på en säker plats och ringa 112 för att rapportera olyckan.

 

5. Obevakade järnvägsövergångar

Över hälften av Sveriges cirka 6 500 järnvägsövergångar är fortfarande obevakade och saknar bommar, ljus- eller ljudsignaler. Årligen inträffar cirka 30 allvarliga plankorsningsolyckor och i genomsnitt fem personer omkommer vid järnvägsövergångar per år.

M Sveriges kommenterar: Tänk på att alla passager över järnvägsövergångar innebär en risk. Titta ordentligt åt alla håll innan du passerar, tänk på att tågen kan komma snabbt och ljudlöst. Stanna aldrig på spåret.

Foto: Martin Wahlborg/E+ via Getty Images