Det är ytterst viktigt att få bort alkohol och droger från trafiken. Idag går utvecklingen åt fel håll, rattfylleriet ökar. Det behövs fler poliser i trafiken, fler nykterhetskontroller och höjda straff för den som kör rattfull eller drograttfull.

Bli medlem nu!

Som medlem i Riksförbundet M Sverige – Sveriges största konsumentorganisation för bilister – stöttar du vårt arbete för trafiksäkerhet, hållbarhet och tillgänglighet.

Dessutom får du

Mer än var fjärde dödsolycka i trafiken är alkohol- eller drogrelaterad. M Sverige har länge arbetat för att uppmärksamma det allvarliga problemet med drog- och alkoholpåverkade bilister i trafiken. På senare år har det skett en oroande ökning av drograttfylleri. Under 2020 ökade antalet omkomna i alkohol- och drogrelaterade olyckor, likaså den totala andelen omkomna i sådana olyckor.

M Sverige vill se fler åtgärder för att stävja rattonykterheten. Polisen behöver utföra fler generella nykterhetskontroller. Återkommande fall av rattonykterhet bör leda till körkortsåterkallelse och krav på alkolås vid förnyelse av körkort. M Sverige vill se hårdare straff för den som kör rattfull eller drograttfull.