Bilismen har länge utgjort en viktig skattebas för staten, men har av olika skäl kommit att bli ett område där förändring behövt äga rum. Efter dieselskandalen 2015 har införandet av nya tuffare regler för biltillverkarna påskyndats. Från den första januari 2020 gäller utsläppen enligt den nya körcykeln WLTP som grund för bilens skatt.

Varför WLTP?

Bakgrunden till att många bilar förr om åren fått allt lägre utsläpp, lägre fordonsskatt eller skattefrihet, har varit målen om lägre koldioxidutsläpp. Biltillverkarna har svarat med att anpassa bilarna efter körcykeln NEDC¹, för att teoretiskt få ned utsläppen, ett fenomen som kallas cycle-beating.

Men den förbrukning eller de utsläpp som biltillverkarna uppgett är något som aldrig har kunnat garanteras. Det har gjort bilägarna rättslösa i exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, där praxis varit att uppgifter från NEDC inte kan garanteras i verkligheten.

I samband med dieselskandalen har bristerna i den gamla körcykeln NEDC visat sig så allvarliga att en helt ny körcykel, WLTP², inrättats. Den gäller från 1 september 2019, för alla nya bilar.

WLTP är ett steg i rätt riktning för konsumenterna. Samtidigt blir det uppenbart hur mycket biltillverkarna tidigare har tillåtits anpassa bilarna efter körcykeln, eftersom många nu tvingas höja uppgifter om både förbrukning och utsläpp.

Lägre kväveoxidutsläpp

Parallellt med förändringarna i körcykeln har även kraven ökat på utsläpp som påverkar vår luftkvalitet. Dieselbilarnas kväveoxidutsläpp har påverkat luften negativt i många större städer. Nya dieselbilar måste följa stränga krav och har betydligt lägre utsläpp idag jämfört med tidigare.

Bonus-malus

Sverige har sedan 1 juli 2018 ett nytt skattesystem för bilar, bonus-malus. Enligt bonus-malus träder de skattemässiga effekterna av WLTP i kraft 1 januari 2020, istället för i september 2019.

Även utan bonus-malus-systemet hade bilarnas skatter alltså behövt baseras på de nya uppgifter om utsläpp som WLTP för med sig.

Det är inte på grund av bonus-malus-systemet bilar får högre skatt 2020.

Högt utsläpp = hög skatt

För konsumenter gör alla förändringar bilmarknaden mer komplicerad och det är naturligt att uppröras över att skatterna på bilar höjs så mycket 1 januari 2020.

Däremot är det inte skattesystemet i sig som främst bör ifrågasättas, bonus-malus är ganska smart utformat.

Det som är problematiskt är istället att det nu blir tydligt hur stor avvikelsen tidigare tillåtits vara i fråga om redovisade utsläpp. Här menar M Sverige att ansvaret ligger på biltillverkarna.

Det är viktigt att politiker och myndigheter inser att bilister och konsumenter väntar sig allt större satsningar på omställningen, subventioner av allt fler alternativ till bensin och diesel, och att vi måste kunna se tydligt vart de nya skattepengarna tar vägen.

En bil som får hög skatt 2020, har ett högt utsläpp. Har skatten höjts mycket sedan tidigare beror det på att de gamla uppgifterna har legat långt från verkligheten.

Det här är problem som biltillverkare och motorbranschen kommer att behöva lösa, eftersom fordonen annars riskerar att bli svårsålda.

Förbättra bilarna, inte reglerna

Den minst lämpliga åtgärden vore att anpassa skattesystemen efter bilarna. Då sjunker kraven på biltillverkarna och vi bilister får fortsätta köpa och köra fordon som inte förbättras.

Då skulle det inte finnas något skäl för biltillverkarna att fortsätta sänka bilarnas förbrukning och utsläpp.

Viktigt vid köp av ny bil

Väntar du leverans innan 1 januari 2020? Om leveransen försenas kanske bilen inte kan registreras som planerat, utan först efter 1 januari. Då belastas den ovillkorligen med den nya högre skatten.

Du som har beställt en bil vars leverans blir försenad kan därför ha rätt till ersättning för de högre skatterna.

Den som köper bil nu innan årsskiftet bör skriva in i avtalet att leverans ska ske innan 1 januari.

Motorbranschens egna leveransvillkor anger 16 veckors leveranstid för en fabriksbeställd bil, 12 veckor för en ny bil generellt.

M Sveriges tips om leveransförsening

Fabriksbeställning: Om leveransen försenas utöver det som anges i leveransvillkoren ska bilföretaget som sålt bilen ersätta dig som konsument för den högre kostnad malus-skatten innebär.

Lagerbil: Det brukar gå snabbt att få ut en lagerbil från bilhallen, men avtala för säkerhets skull om ett datum då leverans ska ske.

Vid försening gäller generellt att företaget måste kontakta köparen. Om förseningen är väsentlig kan avtalet dessutom hävas utan kostnad.

Påverka dina bilkostnader

Kostnader för att använda och äga bil beror på jämförelsemetod. Visst har kostnaderna ökat i kronor räknat, som det mesta i samhället, men sett i jämförelse med hushållens disponibla inkomst har kostnaderna för bilen blivit lägre.

Prova M Sveriges bilkostnadskalkyl, och ta reda på vilka kostnader som påverkar ditt bilägande mest. Här är några av de kostnader du lättast kan påverka:

  • Köp inte en större bil än nödvändigt. Hyr en större bil vid tillfälliga behov och enstaka längre resor. En mindre bil drar mindre bränsle och är billigare att köpa och underhålla.
  • Det är stor skillnad i pris på en ny bil jämfört med en begagnad. Den som väljer privatleasing kommer heller inte undan värdeminskningen, även om månadskostnaden kan se rimlig ut. Värdeminskningen är den största kostnaden för många bilägare.
  • Jämför priser på allt från service och underhåll till försäkring och däck. Det finns pengar att spara. Den som väljer att förvara däcken hemma och byta dem själv kan spara minst 1 500 kronor per år på kostnader för däckhotell och däckskifte.

 

1 NEDC – New European Driving Cycle. Namnet till trots är körcykeln inte ny, utan har sitt ursprung i den allra första körcykeln på 1970-talet. Testet består av en serie långsamma accelerationer. Dessutom är fordonet stillastående i mer än en femtedel av testet, för att få bättre värden har många biltillverkare installerat så kallade start- och stoppsystem.

2 WLTP - Worldwide Harmonized light vehicle Test Procedure, är den nya körcykeln, Bland förändringarna kan nämnas kortare tid stillastående, högre hastigheter och ett RDE-test, vilket betyder Real Driving Emission, alltså mätning av utsläpp vid verklig körning.