M Sverige ställer flera krav för att minska hushållens resekostnader. Bilen behövs i samhället och för de allra flesta är det inte ett alternativ att använda bilen mindre.

De höga drivmedelspriserna drabbar de svenska hushållen hårt. För många är det omöjligt att klara sig utan bilen i vardagen eftersom kollektivtrafiken fungerar dåligt utanför storstädernas kärnor.

Regeringen måste komma med snabba åtgärder. Råvarupriset på olja kan regeringen inte påverka och inte heller valutaeffekten. Däremot kan den sänka drivmedelsskatterna till EUs miniminivå och undersöka möjligheten att sänka momsen.

Den 22 mars 2022 när bensinen kostade 21,49 litern, utgjordes 51,7 procent (11,12 kr) av skatter. Dieseln kostade 25,77 litern, av detta var 39 procent (9,96 kr) skatt. (Källa: Ekonomifakta)

 

M Sveriges förslag:

  • Sänk momsen på drivmedel
  • Sänk energiskatt till EUs minimikrav
  • Höj och bredda reseavdraget
  • Ta bort skatten på trafikförsäkringen
  • Fyrdubbla glesbygdsavdraget
  • Ta temporärt bort trängselskatt och broavgift

Och långsiktigt behöver Sverige i högre grad bli självförsörjande på biobränsle och el.