Förbudet mot rattsurf infördes den 1 februari 2018. Det var en fråga som M Sverige hade drivit under lång tid.

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Fler unga omkommer i mobilrelaterade olyckor i USA än i alkoholrelaterade. I Kalifornien halverades dödstalen för mobilrelaterade olyckor när en lag mot handhållen mobilanvändning infördes 2008 och i Danmark bötfälldes 42 000 personer för att ha använt handhållen mobiltelefon samtidigt som de körde bil 2011. Sverige har fram tills den 1 februari 2018 varit det enda landet inom EU som saknat ett förbud mot att använda mobiltelefonen bakom ratten utan handsfree. 

En majoritet i riksdagen och 77 procent av svenska folket har velat se en lag som förbjuder handhållen mobilanvändning vid bilkörning. Två gånger har riksdagen uppmanat regeringen att återkomma med ett lagförslag, men regeringens beslut dröjde ända till den 30 november 2017.

Ändring i trafikförordningen

Den 1 december 2013 skärptes trafikförordningen ”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”

Lagar som stiftas måste vara tydliga – både för dem som ska övervaka lagarna och dem som ska rätta sig efter dem. Vad ovanstående förändring i trafikförordningen innebär var lika oklart för polisen som den enskilde bilisten. Motormännen ansåg att förändringen snarare inneburit en förvirring än ett förtydligande om vad som gällde.

Från och med 1 februari 2018 gäller förutom ovanstående också att "Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen." 4 kap. 10e § trafikförordningen (2017:1284).

Våra krav

M Sverige har drivit krav på att det måste till ett tydligt förbud mot sms och användandet av handhållen mobiltelefon samtidigt som man kör bil. En lag minskar antalet dödade och skadade i trafiken – ett förbud skickar en signal som ändrar beteenden och räddar liv.

Fakta

Så påverkas bilförare som använder mobil under körning:

  • Längre reaktionstid
  • Längre bromssträcka
  • Större och kraftigare rattrörelser
  • Kraftigare inbromsningar
  • Sämre överblick
  • Tittar mindre i sido- och backspeglar
  • Missar vägmärken och trafikinformation

Sverige har varit det enda land EU-land som saknat ett förbud mot att använda mobiltelefon bakom ratten utan handsfree.

Risken att råka ut för en olycka ökar med 23 gånger för den som sms:ar samtidigt som man kör bil. (Källa: Virginia Transportation Institute)

Fler unga omkommer på grund av mobilanvändning bakom ratten än rattfylleri i USA. 3 000 omkommer och 300 000 skadas om året på grund av ratt-sms jämfört med 2 700 som omkommer på grund av rattfylleri. (Källa: Cohen Children´s Medical Center New York)

I Kalifornien har dödstalen halverats bland mobilrelaterade olyckor sedan lag mot handhållen mobilanvändning infördes 2008. (Källa: Berkeley University)

77 procent av svenska folket vill se ett förbud mot handhållen mobilanvändning när man kör bil. (Källa: Sifo)

Sedan 2009 har M Sverige enträget arbetat för att få igenom den här lagen med hänvisning till trafiksäkerhet, en av våra viktigaste frågor. Artikel ur Motor nr 1, 2018.