Mötesseparerade vägsträckor minskar risken för de allvarligaste olyckorna med 80 procent. Bra vägräcken förhindrar inte bara mötesolyckor, utan också många allvarliga singelolyckor med bil.

Fler vägar behöver mittsepareras för att rädda liv. Införandet av mittseparering på delar av det svenska vägnätet har inneburit att antalet mötesolyckor med svåra konsekvenser har minskat avsevärt. Antalet dödsolyckor minskas med 80 procent om vägen är mittseparerad.

Läs mer: Trafikverket backar om hastighetssänkningar