Mer än var fjärde dödsolycka i trafiken är alkohol- eller drogrelaterad. Från färjeterminalerna rullar i genomsnitt cirka 8000 fordon ut på våra vägar varje dag. Statistiken visar att det är ungefär dubbelt så vanligt med rattfylleri bland dessa förare jämfört med andra. Installera alkobommar i alla hamnar nu!

M Sverige anser att alkobommar i hamnarna är en viktig åtgärd för ökad trafiksäkerhet. Andelen olyckor som förorsakas av alkohol- eller drogpåverkade förare är skrämmande hög. Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 57 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år 2020. Det motsvarar 28 procent av alla omkomna i trafiken. En viktig åtgärd på detta område vore att installera alkobommar, i första hand för tung trafik, i alla hamnar. Utredningar och tester har genomförts med goda resultat. Nu måste permanenta bommar komma på plats.

Läs mer: Trafikverket, var finns alkobommarna?