Vägombuden inventerar rastplatser och kontrollerar vägkvaliteten. De utför också olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid rött sam hastighet vid vägarbeten. De träffar mängder med trafikanter utmed vägarna och syns i en mängd olika evenemang runt om i landet. Vägombuden är förtroendevalda personer från M Sveriges lokal klubbar och avdelningar över hela Sverige.

Vägkvalitetsundersökningar

Vägombuden granskar den svenska vägkvaliteten genom att varje bil är utrustad med Roadroid, som är ett verktyg kopplat till mobiltelefonen som mäter kvaliteten samt fotograferar vägbanan. Målet är att uppmärksamma trafikfarliga vägar och påskynda underhållet. Vägombuden rapporterar också vägskador, farliga vägar, och brister i underhåll till Trafikverket och andra väghållare.

Vägkvalitetsmätningar på statliga grusvägar

under 2019 och 2020 hade Riksförbundet M Sverige uppdrag från Trafikverket, via RoadRoid AB, att mäta vägkvalitet på statliga grusvägar. Det svenska statliga vägnätet är ca 98 500 km varav ca 20 000 km är grusvägar och förvaltas av Trafikverket. Uppdraget är begränsat till Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län och totalt kommer ca 500 mil grusväg att mätas med hjälp av RoadRoid-appen som mäter vägens ytojämnhet. Tekniken med RoadRoid är inte lika exakt som de mätningar med laser som Trafikverket gör. Dock är RoadRoid mycket kostnadseffektiv och ger möjlighet att se resultat direkt. Därför kan vägkvalitetsmätning med RoadRoid-tekniken vara ett alternativ för just grusvägar som kan ha behov av löpande underhåll.
Mätningarna utfördes av M Sveriges vägombud under perioden 1 augusti till 15 oktober.

Rastplatsinventeringar

Vägombuden utgör en betydande del av M Sveriges verksamhet och samlar in mycket av de fakta och den statistik som behövs till underlag för vårt arbete för säkra förare i säkra fordon på säkra vägar. Fel och brister som upptäcks utmed vägarna och på rastplatserna rapporteras direkt till Trafikverket eller till aktuella kommuner. Länens bästa rastplatser uppmärksammas med en plakett.

Peugeot 3008

De tolv bilarna i år är Peugeot 3008, 7 laddhybrider samt 5 bensindrivna, i samverkan med Thunbergs bil AB.

Partners

Thunbergs Bil AB, Lån & Spar bank, Assistancekåren, Garmin, Circle K och Roadroid är värdefulla partners under årets vägombudssäsong.

Vägombuden

Vägombuden är medlemmar som ofta arbetar aktivt i en lokalklubb eller avdelning. Arbetet som vägombud är helt ideellt, men roligt och givande om du är intresserad av människor, väg, miljö och trafiksäkerhet.

I delar av landet behöver vägombudsverksamheten förstärkas kommande år, kontakt gärna din lokalklubb om du är intresserad av att hjälpa till eller vill veta mer.