15 maj till 15 oktober 2020 undersökte M Sveriges vägombud kvaliteten på vägnätet i Sverige. Vägombuden noterade farliga vägmiljöer och föreslog åtgärder till förbättringar direkt till de ansvariga på Trafikverket och kommunernas gatukontor.

Med verktyget Roadroid mättes vägytans ojämnhet. Vägar markerade med rött eller svart i kartan har bristfällig vägkvalitet och kan upplevas som ojämn och obehaglig att färdas på. Efter avslutad vägombudssäsong sammanställdes en rapport om vägkvaliteten i Sverige.

Vägkvalitet över Sverige 2020