Från en bil med halvljus syns en person med reflexer på 125 meters håll, utan reflexer är avståndet bara 25 meter. Reflexer gör stor skillnad. Ändå är det få som använder dem.

M Sveriges lokalklubbar genomförde i fjol stickprovskontroller av reflexanvändningen på ett antal orter i landet. I snitt bär endast åtta av hundra gångtrafikanter reflexer. Endast 23 procent av barn upp till 12 år bär reflex. Ännu sämre är det med tonåringar där reflexanvändningen endast är sex procent. Samtidigt visar Transportstyrelsens statistik att 40 procent av de fotgängare som skadas eller omkommer i kollisioner, gör det under perioden november till februari. De flesta olyckorna sker i mörker och orsaken är ofta att oskyddade trafikanter upptäcks försent.

För att uppmärksamma hur viktigt det är för oskyddade trafikanter att synas i trafiken kommer M Sveriges lokalklubbar att dela ut reflexer runt om i landet under november och december månad.

Reflexer gör stor skillnad. En mörkklädd person utan reflexer syns först på 20–30 meter avstånd från en bil med halvljus. Med bra reflexer kan en person upptäckas på cirka 125 meters håll.

Tänk på att reflexer är en färskvara som bara håller ett par år – se över och byt ut gamla reflexer.

Lokalklubben i Dalarna delar ut reflexer