M Sveriges lokalklubbar har gjort stickprovskontroller av reflexanvändningen på några orter i landet.  I snitt bär endast åtta av hundra gångtrafikanter reflexer.

Samtidigt visar Transportstyrelsens statistik att 40 procent av de fotgängare som skadas eller omkommer i kollisioner, gör det under perioden november till februari. De flesta olyckorna sker i mörker och orsaken är ofta att oskyddade trafikanter upptäcks försent.

För att uppmärksamma hur viktigt det är för oskyddade trafikanter att synas i trafiken delade M Sveriges lokalklubbar ut reflexer under november 2018. Samtidigt redovisade vi vår rapport som visar att endast åtta procent av gångtrafikanterna bär reflexer. Endast 23 procent av barn upp till 12 år bär reflex. Ännu sämre är det med tonåringar där reflexanvändningen endast är sex procent. Bland pensionärer bär nio procent reflex och bland vuxna sju procent.

Reflexer gör stor skillnad. En mörkklädd person utan reflexer syns först på 20–30 meter avstånd från en bil med halvljus. Med bra reflexer kan en person upptäckas på cirka 125 meters håll.

Tänk på att reflexer är en färskvara som bara håller ett par år – se över och byt ut gamla reflexer.