DEFA laddbox ger snabb och säker laddning av din elbil eller laddhybrid. I erbjudandet ingår installation som utförs av behörig elektriker. Som medlem i M Sverige betalar du 17 750 kronor (ordinarie pris 18 650 kr).

Med DEFA laddbox får du inte bara en mer tillförlitlig laddning, den ger dig också möjlighet att ladda med högre effekt, alltså snabbare. Med en laddbox undviker du problem som kan uppstå vid laddning i ett vanligt eluttag som risk för brand eller överbelastning som gör laddningen långsam.

Fördelar med laddstation hemma

Ladda snabbare – Laddning med Mode 2-kabeln, som medföljer bilen, i vanliga vägguttag begränsar laddningen till 10A, dvs 2,3 kW. Med en laddbox kan du ladda med högre effekt. Därmed kan du utnyttja fordonets hela laddkapacitet.

Ladda säkrare – En laddbox är säkrare att ladda från eftersom den kommunicerar eventuella fel och stoppar laddningen när batteriet är fullt. Laddboxen uppfyller kraven för laddning av elfordon, är ansluten till en dedikerad fas, har en egen säkring samt DC-skydd (jordfelsbrytare typ B). Eftersom säkerheten är den viktigaste aspekten vid elbilsladdning installeras utrustningen av en behörig elektriker.

Beställ här

Vad ingår i erbjudandet?

  • Laddstation från DEFA
  • Standardinstallation i din fastighet:
    • Upp till 10 m ström- och datakabel samt kabeldragning mellan elcentral och plats för laddstation.
    • Två hål/genomföringar i trä/gips/lättbetong/leca/tegel.
    • Dokumentation, genomgång & utbildning. o Framkörning tur & retur upp till 60 km.
  • 3 års produkt- & installationsgaranti samt support.

Ansök om ladda hemma-bidrag

För att underlätta utbyggnaden av infrastruktur för hållbara transporter, får Naturvårdsverket ge stöd i form av ett Ladda hemma-bidrag. Som privatperson kan du ansöka om bidrag på upp till 50 procent eller högst 10 000 kr av utrustnings- och installationskostnaderna om du installerar en laddbox hemma.

Ansökan görs hos Naturvårdsverket. Där kan du också läsa mer om de villkor som gäller för bidraget.