Internationellt

Bilorganisationer som M Sverige samlas i en stor internationell organisation kallad FIA, Fédération Internationale de l’Automobile. Mer än 213 nationella motorklubbar från 125 olika länder är medlemmar i FIA. Totalt representerar FIA 100 miljoner motorister och deras familjer. Enbart i Europa finns cirka 40 miljoner medlemmar.

FIA stöttar M Sverige och andra bilorganisationer med kunskap, vidareutveckling och utbildning. Bland annat var FIA en av grundarna till krocktestprogrammet EuroNCAP och vägklassificeringsprogrammet EuroRAP. De europeiska klubbarna inom FIA har även ett gemensamt kontor i Bryssel som gör att vi på M Sverige kan ta del av senaste fakta och kommande beslut inom EU:s politikområden såsom trafik, fordon, infrastruktur och miljö.

Nätverk

Vi samarbetar ofta med andra organisationer för att nå ut med våra frågor och budskap. Framförallt när det gäller olika typer av trafiksäkerhetsaktiviteter såsom utbildningar, undersökningar och informationsaktiviteter. M Sverige är dock alltid partipolitiskt obundna.