M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort

Aktiviteter

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och klubb Östersunds huvudvägombud Stig-Björn "Sudden" Sundell.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Östersund är Stig-Björn "Sudden" Sundell. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
Vägombud Stig-Björn "Sudden" Sundell utför hastighetsmätning

Kampanj Viltvarning 21 september

På bilden ses representanter från M Sverige lokalklubb Östersund som genomför en viltvarningskampanj i Lillänge köpcentrum
Under lördagen den 21 september på Lillänge köpcentrum genomförde M Jämtlands län en viltvarningskampanj. Vi informerade om vad man ska göra vid en viltolycka och viltvarningsremsor delades ut. Ca 1000 remsor delades ut till tacksamma bilister. Viltolyckor ökar tyvärr och alltför ofta med tragisk utgång, både för bilister och viltet! M Jämtlands län arbetar för att det ska finnas mer av viltstängsel längs våra vägar, där vi vet att många olyckor sker. Framför allt bör det finnas på våra större vägar som E14 och E45.

Vägkvalitetsmätning i Jämtland och Härjedalen

På bilden ses Inger Olofsson från lokalklubben i Östersund tillsammans med Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige under en mätning av vägkvaliteten på grusvägar
Inger Olofsson från lokalklubben i Östersund tillsammans med Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige under en mätning av vägkvaliteten på grusvägar

Årsmöte

27 februari genomfördes årsmötet på Spiltans krog på travet i Östersund.

Styrelsen omvaldes samt utökades med en person så Lokalklubben i Östersund hälsar Thomas Gutke välkommen som nyinvald i styrelsen.

Trafikverkets Kjell-Arne Blom höll ett föredrag om vad som kommer att ske samt vad som är planerat för vägarna i Jämtlands län de närmaste åren. Det var ett mycket uppskattat inslag med många frågor och synpunkter.

Kjell-Arne bjöd samtidigt in oss i Lokalklubben Östersund att vara delaktiga i åtgärdsdiskussioner för vägnätet i Jämtland vilket vi ser fram emot.

På bilden ses Två representanter  från Motormännen i Östersund samt ansvarig från Trafikverket i Jämtland
Stig-Björn Sundell Motormännen Östersund, Kjell-Arne Blom Trafikverket Jämtland, Per-Arne Berglin Motormännen Östersund. Foto: Stig-Björn Sundell

Internationellt körkort/närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi säljer alla M Sveriges kartböcker, och övriga resehandböcker som Upptäck Europa. Dessutom kan vi hjälpa dig med övriga medlemsärenden.

Kontakta:

Stig-Björn Sundell

Samuel Permans Gata 31 A
831 42 Östersund
Tfn: 070-632 03 96
E-post: sudden0616@yahoo.se

Bengt Nyström

Tfn: 063-405 11, 070-574 29 25
Fax: 063-405 12
E-post: bengt@fligget.se

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Kontaktuppgifter

Klubbens e-post: klubb.ostersund@msverige.se

Ordförande

Per-Arne Berglin

Borrsvängen 15
831 21 Tandsbyn
Tfn: 063-77 90 90, 070-347 90 90
E-post: pa@studiopa.se

Sekreterare

Bertil Andersson

Tfn: 063-12 50 70, 070- 668 99 83

Kassör

Lena Norrfors

Tfn: 070-512 86 81