M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

Årsmöte

Årsmötet genomfördes 27 mars.

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Klubbarna kan nominera fram till 15 juni.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här

Internationellt körkort

Behöver du internationellt körkort. OBS! Endast kontant betalning. Tag med nytaget foto (4x5 cm) för det internationella körkortet.

Kontakta:

Runo Gidlöf

Sjösätervägen 14
Örnsköldsvik
Tfn: 0660-768 25, 070-632 84 17
E-post: 97.nallav.18@telia.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Klubb Örnsköldsvik

Klubbens e-post: klubb.ornskoldsvik@motormannen.se

Ordförande

Oiva Kuusela

Drevstigen 30
Domsjö
Tfn: 0660-527 82, 070-322 45 21
E-post: oiva.kuusela@hotmail.se

Sekreterare

Jani Koskola

Tfn: 070-384 30 90

Kassör

Jani Koskola

Tfn: 070-384 30 90