M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och huvudvägombud Hans-Ivar Gjersvold.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Örnsköldsvik är Hans-Ivar Gjersvold. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
På bilden ses Hans-Ivar Gjersvold, vice ordförande, Oiva Kuusela ordförande samt Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige som genomför kampanj på torget i Örnsköldsvik
Söndagen 21 juli genomförde vi i klubb Örnsköldsvik en kampanj på torget i Örnsköldsvik där vi presenterade vår klubb, Riksförbundet M Sverige och visade vägombudsbilen. Det blev många bra samtal och flertalet som var intresserade av oss. På bilden ses Hans-Ivar Gjersvold, vice ordförande, Oiva Kuusela ordförande samt Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige.

Medlemskväll

Tisdag 27 augusti arrangerade lokalklubben här i Örnsköldsvik en grillkväll för medlemmarna.

På bilden ses medlemmar från klubb Örnsköldsvik på grillkvällen 27 augusti.
På bilden ses medlemmar från klubb Örnsköldsvik på grillkvällen 27 augusti.

Årsmöte

Årsmötet genomfördes 27 mars.

Internationellt körkort

Behöver du internationellt körkort. OBS! Endast kontant betalning. Tag med nytaget foto (4x5 cm) för det internationella körkortet.

Kontakta:

Runo Gidlöf

Sjösätervägen 14
Örnsköldsvik
Tfn: 0660-768 25, 070-632 84 17
E-post: 97.nallav.18@telia.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Klubb Örnsköldsvik

Klubbens e-post: klubb.ornskoldsvik@msverige.se

Ordförande

Oiva Kuusela
Drevstigen 30
Domsjö
Tfn: 0660-52782, 070-3224521
E-post: oiva.kuusela@hotmail.se

Vice ordförande

Hans-Ivar Gjersvold
Tel: 070-3002989
E-post: hansivar@gjersvold.se

Sekreterare

Jani Koskola
Tfn: 070-3843090

Kassör

Sirpa-Liisa Ylönen
Tel: 070-6252689