M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Kalmar-Öland är Mats Sigelfeldt med biträdande vägombud Anders Klingborg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Årsmötet genomfördes 17 mars på Rasta i Kalmar.

Internationellt körkort/närservice

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Rosita Olsson
Tfn 070-570 07 87

Mats Sigelfeldt
Tfn 0486-213 47, 070-513 30 47

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort

Klubblokal

Stallgärdsgatan 2

Klubblokalen är öppen för besök efter överenskommelse, per telefon, med någon av nedanstående.

Klubbens e-post: klubb.kalmaroland@motormannen.se

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Du kan nominera fram till 31 augusti.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här

Ordförande

Mats Sigelfeldt

Tfn 0486-213 47, 070-513 30 47
E-post: 4mats2@gmail.com

Sekreterare

Björn Lorentzon

Tfn 0480-47 18 84, 070-397 64 74
E-post: b.h.lorentzon@telia.com

Ledamöter

Anders Klingborg

Tfn 070-410 04 30

Rosita Olsson

Tfn 070-570 07 87
E-post: rositaohlsson69@gmail.com

Elsie Ludwig

Tfn 0486-212 01

Per Olof Jonasson

Tfn 0480-47 35 25
E-post: peo.jonasson@swipnet.se

Robert Andersch

Tfn 070-5854510
E-post: robertandersch@hotmail.com

Revisorsuppleant

Karl-Erik Göth

Tfn 0480-41 13 34