Försäkringen "Vilthjälp" ingår i medlemskapet. Det innebär att vi täcker självrisken, upp till 10 000 kronor, om du skulle råka ut för en viltolycka.

Älg som springer in i skogen

 

Var tionde minut sker en viltolycka i Sverige. Under 2017 inträffade över 63 000 viltolyckor i Sverige. Antalet viltolyckor har ökat med över 30 procent under de senaste sju åren. Främst har kollisioner med vildsvin ökat, olyckor som innebär stora kostnader för bilägare. 

Försäkringen "Vilthjälp" ingår i medlemskapet. Skulle du råka ut för en viltolycka med anmälningspliktigt vilt, täcker vi din betalda självrisk upp till 10 000 kronor. Gäller helförsäkrade personbilar klass I, lätt lastbil, motorcykel eller husbil med maximal totalvikt 4 500 kg som inte används i yrkesmässig trafik eller i annan näringsverksamhet.

Vilthjälp gäller fordon registrerat på privatpersoner.

Vilthjälp gäller i hela Gröna Kortet-området


 Bli medlem redan idag!


 

Vad innebär Vilthjälp?

Vi täcker kostnaden för din betalda självrisk, upp till 10 000 kronor per år, vid viltolycka. Gäller helförsäkrade personbilar klass I, lätt lastbil, motorcykel eller husbil med maximal totalvikt 4 500 kg som inte används i yrkesmässig trafik eller i annan näringsverksamhet

Gäller det alla bilar jag kör?

Vilthjälp gäller fordon registrerat på privatperson.

Vilka djur gäller det?

Det gäller allt anmälningspliktigt vilt.

Vilka länder omfattas?

Gäller hela Gröna Kortet-området (EU, EES, Marocko, Azerbajdzjan, Iran, Tunisien, Ryssland).

Varför har ni lagt till detta i medlemskapet?

Anledningen till att vi har tagit fram Vilthjälp är att antalet viltolyckor har ökat med över 30 procent under de senaste sju åren. Var tionde minut sker en viltolycka i Sverige. Främst har kollisioner med vildsvin ökat, olyckor som innebär stora kostnader för bilägare.

 


 

Försäkringsvillkor 2018-10-01

Skadeanmälan (du behöver logga in)