Försäkringen "Vilthjälp" ingår i medlemskapet. Det innebär att vi täcker självrisken, upp till 10 000 kronor, om du skulle råka ut för en viltolycka.

Var tionde minut sker en viltolycka i Sverige, och årligen inträffar över 60 000 viltolyckor i Sverige. Därför ingår försäkringen "Vilthjälp" i medlemskapet i M Sverige. Skulle du råka ut för en viltolycka med anmälningspliktigt vilt, täcker vi din betalda självrisk upp till 10 000 kronor.

Försäkringen gäller helförsäkrade personbilar klass I, lätt lastbil, motorcykel eller husbil med maximal totalvikt 4 500 kg som inte används i yrkesmässig trafik eller i annan näringsverksamhet.

 • Vilthjälp gäller fordon registrerat på privatpersoner.
 • Vilthjälp omfattar allt anmälningspliktigt vilt.
 • Vilthjälp gäller i hela Gröna Kortet-området

Vad innebär Vilthjälp?

Vi täcker kostnaden för din betalda självrisk, upp till 10 000 kronor per år, vid viltolycka.

Gäller helförsäkrade personbilar klass I, lätt lastbil, motorcykel eller husbil med maximal totalvikt 4 500 kg som inte används i yrkesmässig trafik eller i annan näringsverksamhet

 • Gäller det alla bilar jag kör?
  Vilthjälp gäller fordon registrerat på privatperson.

 • Vilka djur gäller det?
  Det gäller allt anmälningspliktigt vilt.

 • I vilka länder gäller Vilthjälpen?
  Den gäller i hela Gröna Kortet-området (EU, EES, Marocko, Azerbajdzjan, Iran, Tunisien, Ryssland).

 • Varför ingår Vilthjälpen i medlemskapet?
  Viltolyckor, även om de inte leder till personskada, innebär ofta stora kostnader för bilägaren. Med över 60 000 viltolyckor årligen vill vi hjälpa våra medlemmar genom att erbjuda en försäkring som täcker självrisken vid viltolycka.

Försäkringsvillkor 2018-10-01

Skadeanmälan (du behöver logga in)