En lägre bränsleförbrukning är inte bara gynnsam för miljön utan också för bilägarens ekonomi.

Bilindustrin måste i ökad utsträckning ta ansvar för miljön genom att prioritera bilarnas energieffektivitet. Utan att avkall görs på andra miljöegenskaper, säkerhet, komfort och prestanda måste nya personbilar få en betydligt lägre genomsnittlig bränsleförbrukning. 

När M Sverige 1995 krävde att bilindustrin under den kommande tioårsperioden skulle minska den genomsnittliga bränsleförbrukningen med minst 30 procent var målsättningen att en medelstor bil 2005 skulle förbruka högst 0,5 liter bensin per mil eller motsvarande energimängd i form av annat bränsle. Med facit i hand kan vi notera att bilindustrin nådde ungefär halvvägs. Bilindustrin måste på ett helt annat sätt än hittills satsa på nya motorkoncept och då i synnerhet på motorer för biomassabaserade drivmedel eller annan förnyelsebar energi.

Körsätt

Genomförda prov har visat att i genomsnitt 20 procent av bränslet kan sparas genom att hålla bilen i gott skick, köra med jämn fart, på hög växel och med lågt motorvarv samt genom att undvika onödiga och kraftiga hastighetsförändringar.

Däck

Med noggrann och regelbunden kontroll av lufttrycket i däcken kan livslängden förlängas samtidigt som välpumpade däck bidrar till mindre rullmotstånd och därmed minskad bränsleförbrukning, vilket i sin tur bidrar till mindre miljöpåverkan.