Riviga borstar har ersatts av trådar i mjuk skumplast, vilket ger en skonsammare tvätt. Men det sliter fortfarande hårdare på lacken än en väl genomförd handtvätt.

Stora variationer på automattvätt

I den borstlösa maskintvätten har högtrycksmunstycken ersatt borstvalsarna. Eftersom det inte finns någon kontakt mellan tvätt och lack är risken för repor liten. Är bilen inte tvättad på länge är det inte säkert att den blir helt ren.

Även om man använder kraftiga kemikalier kommer det att krävas borsttvätt för att bli av med trafikfilmen. De flesta borsttvättar har högtryckstvättprogram.

Maskintvättar programmeras individuellt. Därför förekommer det stora variationer i tvättresultat även inom samma stationskedja. Pröva dig fram till den tvätt du tycker ger det bästa resultatet.

Fyra steg till renare bil i automattvätt

1. Välj rätt program

Är bilen riktigt smutsig och ingrodd, välj ett program med underspolning. Då brukar även kraftigt nedsmutsade dörrtrösklar bli rena. I övrigt kan man ha en sund skepsis till extraprogrammen. Det vax som tillförs ger inget långsiktigt skydd.

Vattnet som används till underspolning är i regel återvunnet från tidigare tvättar. Även om det har passerat reningsfilter innehåller det salt. Spola rent med färskvatten några gånger under varje vintersäsong och på våren.

2. Mer kemikalier

Ska bilen bli riktigt ren behöver man komplettera med extra kemikalier, framför allt fälgrengöring och sommartid myggborttagare. Vintersmutsiga bilar kan behöva avfettning.

Biltvättens egen avfettning får i regel inte verka tillräckligt länge för att bita på kraftigt nedsmutsade bilar. För bästa effekt köp avfettning på flaska och spraya på ett par minuter innan du åker in i tvätten.

3. I tvätten

Parkera mitt i tvätten för bästa effekt av avspolningen. Sitter du kvar i bilen under tvätten är det en bra idé att svepa med vindrutetorkarna under avspolningen, svep inte torkarna när borstvalsen passerar. Det samma gäller även bakrutetorkaren.

4. Torka rent

Tyvärr är torkningsmomentet ofta eftersatt i svenska biltvättar. Ute i Europa går luftbladet ofta fyra varv, i Sverige sällan mer än två. Eftertorka gärna bilens rutor och sidospeglar, men låt bilen i övrig vara då det ofta finns smutsrester (grus) kvar efter tvätten. Det går att använda papper till glasdetaljer men tänk på att det repar lacken. Efter en borstlös tvätt ska man inte eftertorka bilen alls då det finns trafikfilm/smuts.

Borsttvätt

Fördel: Bilen blir riktigt ren och fri från trafikfilm, skumplastborstarna ger en lätt polerande effekt. Rent även med de enklare/kortare tvättprogrammen.

Nackdel: Föregås inte borstarna av rejäl avspolning kan de fortfarande repa.

Borstlös tvätt

Fördel: Skonsam mot lacken, längre och dyrare tvättprogram ger märkbart bättre resultat.

Nackdel: Inte lika rent som med borsttvätt (trafikfilm), långa tvättprogram är dyra.

Automattvätt