Motorvärmaren uppfanns i början av 1940-talet av amerikanen Andrew Freeman, patentet registrerades hösten 1949. De första motorvärmarna monterades i topplocket, i dag monteras de antingen i anslutning till bilens kylsystem eller mot oljetråget/motorblocket.

För det första är det en miljöfråga. En varm motor drar mindre bränsle än en kall. En motorvärmarvärmd motor kan minska sin bränsleförbrukning med upp till en deciliter jämfört med en motor som kallstartas. Förutom lägre koldioxidutsläpp kommer avgasreningen igång snabbare och minskar andra skadliga ämnen. Utsläppen från en kallstart motsvarar drygt tre mils körning med varm motor. För det andra minskar slitaget på motorn avsevärt och för det tredje värms kupén upp snabbare.

Elektriska motorvärmare

Värmeelementet har normalt en effekt på 400–600 watt. Det betyder att en timmes användning kostar cirka 50 öre. Samtidigt minskar värmen slitaget på motor och avgasreningssystem. Motorvärmaren är energieffektiv vid temperaturer ända upp till +10°.

En motorvärmare har många fördelar.

Men en motorvärmare kan bli en ren förlustaffär om du använder den fel. Kopplar du till exempel in den på eftermiddagen och låter den gå till morgonen därpå kommer elkostnaden att äta upp bränslebesparingen. För att få värme i kupén kompletteras motorvärmaren med ett grenuttag och kupévärmare. En värmare drar mycket ström, ofta mer än dubbelt upp jämfört med motorvärmaren. Ska man använda en kupévärmare bör det vara av typen som justerar effekten efter rådande temperatur.

Låter du bilen stå på tomgång när du skrapar rutorna? Låt motorvärmaren vara inkopplad under tiden du skrapar.

Fördelar

  • Förhållandevis billig (cirka 2 000 - 5 000 kronor exklusive grenuttag, kupéfläkt och montering).

  • Möjlig att montera själv men instruktionsanvisningarna är ofta otillräckliga. Miljövänlig. Kupévärmare går att köpa till.

Nackdelar

Bränsledrivna motorvärmare

En liten ”värmepanna” går på bilens bränsle värmer kylvattnet, vattnet cirkulerar genom bilens kylsystem. När det är tillräckligt varmt används bilens fläkt för att värma kupén. Värmare till en större mellanklassbil behöver drygt en halvliter bensin för en timmes drift.

Rekommenderade tider för användning av motorvärmare

Sett till motorns bästa (enligt motorvärmartillverkaren Calix):

  • Vid + 10°C : cirka 1 timme
  • Vid 0°C: cirka 1 timme
  • Vid –10°C: cirka 2 timmar
  • Vid –20°C: cirka 3 timmar

 

Sett till miljöns bästa (enligt Energimyndigheten):

  • Vid +10 °C: cirka 30 minuter
  • Vid 0°C: cirka 1 timme
  • Vid –10°C: cirka 1 timme
  • Vid –15°C eller kallare: ca 1,5 timmar