Heter det förresten kylarvätska eller glykol? Jo, en kylarvätska är baserad på någon typ av glykol, och tillsammans med additiv och vatten bildar det kylarvätska.

Dessutom finns det olika typer av glykol, till exempel monopropylenglykol eller monoetylenglykol, men främst är det additiven som skiljer de olika kylarvätskorna åt.

Glykolen har flera olika uppgifter. Den ska se till att kylarvätskan inte fryser, den ska förhindra korrosion, smörja vattenpumpen och höja vätskans kokpunkt, för att ge några exempel.

Färgen avslöjar inte vilken typ av kylarvätska bilen har

Ren glykol är färglös men olika tillverkare färgar den färdiga kylarvätskeprodukten beroende på vem som beställer glykolen. Det går inte att avgöra på färgen vilken typ av kylarvätska bilen har.

Ren glykol fryser vid ungefär -10 grader. Koncentrerad vätska ska för bästa effekt och frysskydd blandas 50/50 med vatten. Vid högre koncentration försämras värmeupptagningsförmågan och blandar man i mindre försämras korrosionsskyddet och frysskydd.

Några råd om kylarvätska:

  • Kontrollera i instruktionsboken vad som är rätt typ av vätska för just din bils motor. Det går inte att avgöra på färgen vilken typ av kylarvätska bilen har.

  • Blanda helst med avjoniserat vatten, även kallat batterivatten. Vanligt kranvatten innehåller i många fall både kalk, salt och mineraler. Dessa kan vara en risk och försämra överföringen av värme från motorn till vätskan, samt i värsta fall orsaka andra problem med kylsystemet.

  • Glykol är mycket svårt för miljön att bryta ned. Om du har kylarvätska över i en gammal flaska är det därför viktigt att den deponeras på en miljöstation.

Tips inför vinterhalvåret

Moderna bilar fungerar normalt sett bra i vinterklimat och kräver inte så mycket arbete. I de södra delarna av Sverige krävs att kylvätskan klarar minst -20°C och i mellersta och norra delarna -40° C (blanda hälften vatten hälften glykol).

De flesta mackar har en glykolprovare att låna ut. Ett sönderfruset kylsystem eller motor är dyrt att reparera.