Många märker av den ökade månads-avgiften. Men varför ökar den så mycket? Trots någon procents i ökad ränta kan hyran gå upp 10-15 procent.

Många som privatleasar sin bil påverkas av att kostnaden ökar. När det gäller upplägget för privatleasing så är det mycket en leasingtagare inte har insyn i. Vilket pris har finansbolaget köpt bilen för av biltillverkaren? Är det listpriset i bilhallen eller har man fått kraftig rabatt? När det gäller räntan är orsaken till den stora hyresökningen delvis att räntan ökar från låga nivåer.

Räkneexempel

Om vi tänker att man lånat upp för att erbjuda en månadshyra på 3 000 kronor när vi hade nollränta eller 0,5 procents ränta, innebär en ökning med 0,5 procent att kostnaden för räntan blir dubbelt så hög. Den ökar med 100 procent.

Hade månadshyran legat på 3 000 kronor i ett läge där räntan var 3 procent, hade en ökning med 0,5 procent endast inneburit ca 16 procents ökning.

Det här är till viss del en förklaring till att en månadsavgifterna gått upp mycket i förhållande till hur lite räntan ökat. Sen är det förstås så att många känner sig lurade, och att man inte alls haft skäl att inse att det kunde öka så pass mycket. Många har anmält till Allmänna Reklamationsnämnden vilket man alltid behöver göra i ett enskilt fall för att få saken prövad, om inte leasinggivaren accepterar ett reklamationsanspråk.