Tips!

Vid återlämnandet kan det förstås uppstå diskussion om slitaget. Ibland viftar bilhandlaren då med en folder ”Råd om privatleasing” framtagen av Motorbranschens Riksförbund, MRF. Detta bildmaterial är tänkt att vara en vägledning för bilhandlaren att bedöma skicket på bilen. Bra kanske. Men ett problem är att den inte gäller om du inte fick ta del av den samtidigt som du fick din bil.

Som alltid vid hyra eller leasing, villkor och avtal är det enda som styr hyresperioden – så även med denna folder såväl som annat material som inte finns med i eller är hänvisat till i de villkor och avtal som funnits med från start. Och det finns avvikelser.

Till exempel står det i MRF-foldern att däckens minsta mönsterdjup ska vara 4 millimeter, medan exempelvis privatleasing genom Ford2Go anger 3 millimeter.

Det ni avtalat om gäller, inget annat.

Ja, det är många som påverkas av att kostnaden ökar. När det gäller upplägget för privatleasing så är det mycket vi leasingtagare ju inte vet.

Vilket pris har finansbolaget köpt bilen för av biltillverkaren, är det listpriset i bilhallen eller har man fått kraftig rabatt? När det gäller räntan skulle jag säga att orsaken till den stora hyresökningen är just att räntan ökar från låga nivåer.

Om vi tänker att man lånat upp för att erbjuda en månadshyra på 3 000 kronor när vi hade nollränta eller 0,5 procents ränta, innebär en ökning med 0,5 procent att räntan blir dubbelt så hög. Den ökar med 100 procent.

Hade vi haft en månadshyra på 3 000 kronor i ett läge där räntan var 3 procent, hade en ökning med 0,5 procent endast inneburit ca 16 procents ökning. Det här är till viss del en förklaring till att en del månadsavgifter gått upp mycket. Sen är det förstås så att många känner sig lurade, och att man inte alls haft skäl att inse att det kunde öka så pass mycket.

Många har anmält till Allmänna Reklamationsnämnden och vi får vänta och se om det kommer nya besked eller ny praxis i takt med att fler ärenden prövas där.

Generellt finns det en del att tänka på med privatleasing. Privatleasing kan förstås vara bekvämt, och om förutsättningarna passar er, så varför inte? Det kan dock vara bra att göra en avstämning gällande bilens slitage. Hör med leasinggivaren om de kan hjälpa er med en avstämning, så att eventuellt slitage som skulle innebära en merkostnad vid återlämnandet bekostas av den som hittills haft hand om bilen. Alternativt lämna in bilen för en opartisk kontroll och reglera vid behov mellan er så att ni inte tar över risken att behöva betala om slitaget avviker från vad det ursprungliga avtalet medger. Kontrollera också att service utförts enligt plan och att eventuella tillbehör, som vinterdäck, följer med och är i tillräckligt bra skick.

Ja, även om själva innehavet av bilen är enkelt så länge allt rullar på kan privatleasing samtidigt vara komplicerat på flera sätt. Ett av de problem som finns är att den vanliga konsumentköplagen inte gäller, och det finns egentligen ingen annan konsumenträtt att luta sig mot heller. Ni anses inte ha köpt en bil, utan hyr en. Det gör att hela hyresperioden, bilen och allt som inträffar hanteras enligt vad som framgår av villkor och avtal. Det vill säga alla handlingar ni tagit del av i samband med att bilen levererades. Man kan dock vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, för att se om en tvist gällande privatleasing kan lösas den vägen om den skulle uppstå.

Oftast går överlämningen ändå smidigt. Villkoren om onormalt slitage har skapats för att bilföretagen vill förvissa sig om att få in en bil som ungefärligen motsvarar det värde man har utgått från i den kalkyl som hyresnivån grundar sig på. Bilen ska ju säljas som begagnad i nästa led.

Slitage eller skador innebär ofta en utgift även för en bil man själv äger – men med den skillnaden att det går att vara mer flexibel i hur man väljer att hantera olika slitage eller småskador, eller strunta i det. För privatleasing gäller i stället att bilen behöver vara i normalt skick när 36 månader har passerat.

Mitt råd är att plocka fram alla papper ni fick i samband med köpet och titta på villkoren och avtalen för att se vad man hänvisar till där. Även om de flesta har en liknande bild av vad som är ”normalt” kan det förekomma skillnader i bedömningen mellan olika bilmärken. Därför kan man inte säga generellt vad som faktiskt gäller.