Privatleasing för konsumenter marknadsförs ofta som ett tryggt och ekonomiskt alternativ till att köpa bil med sedvanlig kredit.

I verkligheten kan det dock se lite annorlunda ut. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på innan du skriver på ett leasingavtal.

Innan du skriver på leasingavtalet

  • Läs noga igenom avtalet innan du skriver under så du är fullt införstådd med alla skyldigheter du tar på dig och vilka möjligheter du själv har att frigöra dig från avtalet om dina förhållanden skulle förändras.

  • Räkna också efter om du verkligen kommer att spara något på att leasa i stället för att köpa bilen med vanligt lån. Du kan ta hjälp av vår bilkostnadskalkyl.

  • Det faller också på dig som leasingtagare att se till att bilen är försäkrad under hela leasingperioden.

  • Ta god tid på dig att fundera igenom alla för- och nackdelar med upplägget innan du bestämmer dig.

Leasingavgift och ekonomi

Privatleasing marknadsförs ofta som ett mer ekonomiskt alternativ än att köpa bilen. Som konsument bör man dock inte ta för givet att så är fallet. I en del situationer finns inte någon egentlig ekonomisk fördel med att leasa istället för att köpa. I vissa fall kan det tvärtom bli dyrare. Leasing är i grunden en upplåtelse- eller finansieringsform som i regel passar allra bäst för företag som kan dra av kostnaden i verksamheten och slipper belasta likviditeten.  

En nackdel med leasing är den korta innehavstiden.

Du hyr bilen de första tre åren, då värdeminskningen är som störst. Den som köper en bil kan istället göra en besparing i att behålla den en längre tid, 8 - 10 år är inte ovanligt. Då sjunker totalkostnaden, jämfört med att var tredje år hämta en helt ny bil genom privatleasing.

I vissa avtal förbehåller sig leasinggivaren rätten att när som helst ändra leasingavgiften, till exempel på grund av förändringar i leasegivarens egna kostnader. I en del avtal finns inte heller någon möjlighet för konsumenten att säga upp avtalet ens i händelse av att höjningen blir mycket stor.  

Eftersom leasing juridiskt sett inte är en kredit, betalar du ingen ränta till leasingfirman. I stället betalar du hyra för det du leasar. Till skillnad från skuldräntan är hyran inte avdragsgill, vilket innebär att du inte får göra avdrag på skatten som du får göra för räntor som du betalar på ett lån. Detta måste förstås tas med i beräkningen när man jämför ekonomin mot ett vanligt kreditköp.

Dessutom, trots att leasingen inte ses som en kredit kan privatleasing ändå belasta kalkylen om du exempelvis ansöker om ett bolån. 

Kostnaden lätt förstå

En av de fördelar som ofta framhålls med privatleasing är att du bara betalar månadsavgiften. Det krävs varken kontantinsats eller någon bedömning av något så kallat restvärde vid återlämnandet. Men givetvis tar finansbolagen ändå betalt för just  värdeminskningen, som i realiteten är den allra största kostnaden för bilen.

Värdeminskningen finns medräknad i leasingavgiften, och räkna med att leasinggivaren tagit höjd för eventuella fluktuationer på marknaden. Likadant är det med servicekostnader och försäkring om de ingår i leasingavgiften. Inte heller i detta sammanhang blir det alltså någon gratis lunch och konsumenten är den som till sist får stå för fiolerna.  

Det vanligaste är att både försäkring och skatt och malus-skatt tillkommer utöver månadshyran.

Inflexibilitet–bunden vid ett avtal

Leasing är alltså en form av hyra och tecknas i regel för en viss tid, vanligen tre år. När de tre åren är slut är det ofta tänkt att bilen ska lämnas tillbaka eller lösas ut. Ett leasingavtal kan vara svårt att ta sig ur om man under den tid som avtalet löper av något skäl vill ändra sitt bilinnehav, till exempel till följd av ändrade förhållanden eller behov.

Leasetagaren är bunden av avtalet och kan i regel endast kliva av under särskilda omständigheter. Exakt vilka omständigheter det är kan variera mellan olika avtal. Vissa avtal saknar helt bestämmelser som ger konsumenten möjlighet att avsluta avtalet i förtid. Ett sedvanligt kreditavtal har man som konsument däremot alltid rätt att lösa i förtid, vilket gör att bilen kan säljas och lånet lösas ifall behovet eller förutsättningarna för bilinnehavet förändras. Med ett leasingavtal sitter man i många fall fast tills avtalet löper ut.  

Inte samma konsumentskydd som vid köp

Eftersom det i princip rör sig om hyra är det inte alltid helt klart i vilken utsträckning de konsumenträttsliga reglerna blir tillämpliga. Det finns nämligen ingen lag som handlar om just hyra av lösa saker. Det beror därför mycket på hur avtalet har utformats och om det slutliga syftet med leasingen är att leasetagaren ska bli ägare till bilen. Det är inte så att man som enskild leasetagare står utan konsumentskydd, men det är inte lika tydliga regler som vid vanligt köp. Om något går fel kan det därför visa sig vara betydligt mer komplicerat att ställa till rätta på rättslig väg än om saken hade gällt ett kreditköp.  

Tänk dig alltså för innan du bestämmer dig. Fundera över fördelar och nackdelar med att leasa i stället för att köpa. Efter noggrann fundering och genomgång av de olika alternativ som står till buds blir det lättare att finna den perfekta lösningen för dina behov.