När räntan stiger riskerar privatleasingkunder att få kraftigt höjda månadskostnader. De finstilta villkoren i avtalen gör det möjligt för bilföretagen att höja avgiften.

En stor del av de bilar som säljs idag går på privatleasingavtal. Under flera år har detta sätt att ha tillgång till bil lockat många. Det blir möjligt att köra en ny bil utan vare sig kontantinsats eller lån. I månadsavgiften ingår det mesta.

Men till nackdelarna hör bland annat att avtalet gäller i tre år och inte går att bryta i förtid. Bedömningen av bilens skick vid återlämnandet är också anledning till oro för många. M Sverige har länge varnat för riskerna i att enbart avtalet ska styra hela hyresperioden. Det finns också tydliga nackdelar i att inte omfattas av till exempel konsumentköplagen.

Är du missnöjd med ditt leasingavtal? Gör så här:

Den som är missnöjd med det här förhållandet kan försöka invända med att ett sådant villkor ska ses just som oskäligt. Vad M Sverige känner till har något sådant ännu inte prövats av exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden, eftersom villkoret om att höja månadskostnaden inte utnyttjats i någon större utsträckning förrän nu.

I första hand behöver man vända sig och klaga till finansbolaget som utställer fakturan varje månad och som är avtalets motpart. Bilhandlaren i sig är sällan inblandat i upplägget. Är man inte nöjd med företagets hantering av en sådan reklamation kan man vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

För att ett ärende ska prövas av ARN krävs vanligtvis att en beloppsgräns ska överskridas – det vill säga att ett fel eller förhållande måste fördyra tillräckligt för att nämnden ska pröva saken.

Nu, när räntan ökar i rask takt, gör de finstilta villkoren det möjligt för bilföretagen att öka på månadsavgiften.

Egentligen vet ingen hur dyrt det kan bli.

Privatleasingens allt högre räntor gör det inte lika självklart till ett bra alternativ, jämfört med att äga en egen. Sett till en längre del av en hyresperiod kan det innebära en kostnadsökning på tusentals kronor.

Dessutom behöver man beakta att räntor generellt kan komma att öka ytterligare. En väsentlig skillnad jämfört med andra räntebaserade kostnader eller lån är också att det här inte avser något som går att sälja eller betala tillbaka i förtid.