Inga stämplar i boken, missade bromsfel och en borttappad skruv. Volvo S60 från 2006, som gått 10 600 mil, lämnades in hos Sumpans Expressverkstad, som är ansluten till Mekonomen.

Verkstaden hade missat de trasiga bromsslangarna, ett allvarligt fel som skulle innebära underkänt vid en kontrollbesiktning. 

Ingen stämpel i boken

När bilen hämtades meddelade verkstaden att de inte hade hittat bilens servicebok, och att denna därför inte stämplats. Vi öppnade bilens handskfack, där låg serviceboken.

Borttappad skruv

Under motorn sitter ett stort plasthölje som demonteras i samband med byte av motorolja. Efter servicetillfället saknas en av fästskruvarna, vilket gör att höljet sitter löst. Att skruven suttit där tidigare ser vi tydligt eftersom skruvens gängade fäste inte är rostigt. Eftersom plasthöljet nu har större rörlighet kan det orsaka missljud då det kommer i rörelse på grund av den turbulens som skapas av fartvinden under bilen vid körning. Det medför även större risk för slitage eller materialutmattning – höljet riskerar med tiden att gå sönder eller delvis spricka.

Ingen notis om farligt bromsfel

Vi noterar allvarliga brister med bilens bromsar. Bromsslangarna både höger och vänster fram uppvisar sprickor, direkt synliga vid en okulärkontroll. Spruckna bromsslangar är ett allvarligt fel och skulle innebära att bilen vid en kontrollbesiktning får underkänt.

Vi reagerar på att serviceprotokollet från Mekonomen inte innehåller någon kontrollpunkt för bromsar. Det är endast bromsbeläggen som ska kontrolleras, vilket vi finner märkligt.

När vi kontaktar en Volvo-auktoriserad verkstad och frågar om hur deras eget protokoll är utformat får vi veta att bromsslangarna visst ska kontrolleras, och att detta gäller samtliga Volvo-modeller vid den här typen av service.

Det står klart att Mekonomens service inte är utförd i enlighet med biltillverkarens rekommendationer. Konsumenten ska genom konsumenttjänstlagen vara garanterad en fackmässig tjänst, vilket vad gäller bilreparationer innebär att arbeten måste utföras enligt biltillverkarens angivelser. Trots detta visar våra tester att så inte skett i det här fallet, vilket är en mycket allvarlig brist. Men än mer allvarligt är att bilen är behäftad med ett trafikfarligt fel, som borde åtgärdas omgående!

Resultat: Servicearbetet är underkänt.