Resultatet är sämre än vi väntat oss och vittnar om att branschens utlovade bättring har uteblivit. Våra tester visar tydligt att bilägarna inte har fått det de har betalat för, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på M Sverige.

2014 testade M Sverige bilverkstäder tillsammans med tv-programmet Kalla fakta i ett uppmärksammat reportage. Resultatet blev uselt och fick konsekvensen att konsumentministern kallade till sig branschen för att kräva bättring. Vi ville veta om det skett någon förbättring jämfört med testerna vi gjorde då, därför har M Sverige ännu en gång testat bilverkstäder.

Branschens försök att garantera konsumenter korrekta verkstadsjobb har resulterat i ett nytt system, kallat Godkänd Bilverkstad (GBV). Av tusentals bilverkstäder har dock bara ett 20-tal blivit GBV-verkstäder, men givetvis testade vi även en av dessa.

Hur gick det i år?

Vi lämnade in fem bilar på vanlig service och kontrollerade efteråt om rätt arbeten utförts, om bilägaren betalat för arbeten som inte har utförts eller ifall verkstaden missat att kontrollera eller informera bilägaren om fel på bilen som kräver reparation.

Av de fem bilverkstäderna fick bara en, Bavaria Bil i Solna, med nöd och näppe godkänt. De fyra andra har på olika sätt misslyckats med att leverera en fackmässig tjänst.

Förebyggande service viktigt

En service utförs enligt det intervall som biltillverkaren har bestämt. Oavsett om man vänder sig till en märkesauktoriserad verkstad eller en fristående aktör ska konsumenten alltid garanteras en fackmässig tjänst. Förutom moment som byten av oljor, vätskor och filter innehåller bilservicen en rad viktiga kontrollfunktioner. För bil- ägaren finns pengar att spara på att få information om brister eller defekter innan de resulterar i mer allvarliga fel. Bilverkstaden ska utifrån de kontrollpunkter som ingår i servicen ge bilägaren den här informationen, och ofta lämnar de prisförslag på kostnaden för att åtgärda eventuella brister på bilen.

Det finns även viktiga trafiksäkerhetsaspekter i att hålla bilen i gott skick. För att minska risken för haveri eller att system inte fungerar som de ska är det viktigt att med jämna mellanrum kontrollera bilens alla delar.

Bilarna

Så här gick testet till

Vi testade fem helt vanliga bilar (fyra familjebilar samt en mindre hantverkarbil, alla ungefär tio år gamla) genom att lämna in dem på olika verkstäder för vanlig intervallservice. Efter servicen kontrollerades bilarna av tekniska experter från M Sverige. Serviceprotokoll som vi fått i samband med service jämfördes med bilens skick.

Verkstäderna

Vilka verkstäder kontrollerades?

Vi har testat fem bilverkstäder. Några var märkesauktoriserade, andra tillhörde en verkstadskedja. Vi testade dessutom en GBV-ansluten verkstad.

  • Sumpans Expressverkstad, ansluten till Mekonomen.
  • Bavaria Bil i Solna, en BMW-verkstad.
  • Europeiska Motor Vällingby, Toyota Center.
  • MK:s Bil & Motor i Uppsala, ansluten till BDS och GBV.
  • Spånga Autoservice, ansluten till MECA.

Resultatet

Vad avgör om resultatet blir underkänt?

Orsakerna kan vara flera, här är några exempel på när en service blir underkänd:

  • Om verkstaden har tagit betalt för arbeten som sedan inte utförts.
  • Ett serviceprotokoll skapas i verkstadens datasystem baserat på den servicenivå som verkstaden anser lämplig i det aktuella fallet.
  • De kontrollpunkter som listas är de som bilägaren betalar för och som ska utföras.
  • Om verkstadens kontroll av komponenter som omfattas av servicen har uteblivit.
  • Många delar inspekteras för att hitta skador eller defekter. Servicen blir underkänd om vi hittar ett fel som verkstaden har missat, om serviceprotokollet visar att den aktuella komponenten är kontrollerad.