Vår BMW 520d från 2009, som har rullat 20 900 mil, servades av Bavaria Bil i Solna, en märkesauktoriserad verkstad. De är de enda som får godkänt i vårt test – trots att skräp lämnats kvar.

Bavaria Bil i Solna städade inte bort smuts och skräp som samlats under kupéfiltren.

En komplex bil

BMW skiljer sig från testets övriga bilar då serviceintervallet är mer komplext. Det finns inte på samma sätt några fasta serviceintervaller, det är i stället bilen själv som säger till när behovet av underhåll uppstår. Systemet kan upplevas smidigt, men bilägare vittnar om att det innebär fler besök hos serviceverkstaden eftersom olika åtgärder krävs vid olika tidpunkter. Till exempel kanske inte bromsvätskan byts vid samma tillfälle under året som motorservice utförs. I fallet med vår bil kontaktade bilägaren verkstaden för att fråga om servicebehovet, varpå BMW-verkstaden först vid ankomst till verkstaden kunde göra bedömningen att bilen enbart behövde byte av motorolja samt kupéfilter.

Skräp lämnas kvar när nya filter monteras

På den här bilen är kupéns luftfilter monterade mycket lätt tillgängligt. Vi blir därför förvånade när vi ser att verkstaden inte har städat bort smuts och skräp som samlats under de gamla kupéfiltren. Vi har efter kontakt med en annan BMW-verkstad kunnat konstatera att uppgiften att rensa bort skräp inte ingår i processbeskrivningen för det här arbetsmomentet. Enligt biltillverkarens rekommendationer är det alltså inte ett fel. Rekommendationen från M Sverige är att göra rent det här området i samband med byte av filter. Det maximerar filtrens livslängd och, med tanke på kupéfiltrens position på just den här bilmodellen (nedanför vindrutan), tillgodoser att smuts och skräp inte hindrar korrekt avrinning för eventuellt regnvatten som rinner ner här.

Resultat: Arbetet som utförts är godkänt.