Vi testade fem helt vanliga bilar genom att lämna in dem på olika verkstäder för vanlig intervallservice.

Efter servicen kontrollerades bilarna av tekniska experter från M Sverige. Serviceprotokoll som vi fått i samband med service jämförs med bilens skick.

Vad avgör om resultatet blir underkänt?

Orsakerna kan vara flera, här är några exempel på när en service blir underkänd:

  • Om verkstaden har tagit betalt för arbeten som sedan inte utförts.

Ett serviceprotokoll skapas i verkstadens datasystem baserat på den servicenivå som verkstaden anser lämplig i det aktuella fallet. De kontrollpunkter som listas är de som bilägaren betalar för och som ska utföras.

  • Om verkstadens kontroll av komponenter som omfattas av servicen har uteblivit.

Många delar inspekteras för att hitta skador eller defekter. Servicen blir underkänd om vi hittar ett fel som verkstaden har missat, om serviceprotokollet visar att den aktuella komponenten är kontrollerad.