M Sverige har testat bilverkstäder flera gånger. Senast i egen regi 2012 och 2014 tillsammans med TV4 Kalla Fakta. Det är M Sveriges tekniska experter Carl-Erik Stjernvall och Milos Kosijer som har genomfört testerna.

Vad säger ni om verkstädernas arbete?

– Det var förvånande att se att så många verkstäder inte kunde leverera en felfri och fackmässig tjänst. Även om många punkter i protokollet är utförda har kunden trots allt betalat för alla punkter och har verkstaden missat, eller struntat i, att utföra en del av dem så är det varken fackmässigt eller enligt gällande branschpraxis.

Vilken var den värsta missen i årets tester, enligt er?

– Misstagen vad gäller bilarnas bromssystem. Här har vi anmärkningar på nästan varje bil. Antingen är det arbeten som inte har utförts, eller så är det reparationsbehov som bilägaren inte har fått information om. Vad vi kan se finns det bara en orsak till det – verkstaden har slarvat och inte utfört de jobb eller kontrollpunkter som anges i serviceprotokollet.

Är ni förvånade över att resultatet inte blev bättre än i Kalla Fakta 2014?

– Både ja och nej. Vi har hela tiden varit tydliga i vår dialog med branschförbunden. Vi trodde att de förstod behovet av att bättra på sitt anseende och vikten av att leverera fackmässiga tjänster. Samtidigt har vi god insyn i frågan om GBV – Godkänd Bilverkstad – och har inte riktigt kunnat förstå nyttan för kunderna i det systemet. Det handlar i princip bara om interna rutiner för verkstäderna, kundfokus verkar ha uteblivit.

Hur kan man som bilägare vara säker på att verkstaden har gjort rätt arbeten?

– Det är en bra fråga, poängen är att det inte ska råda någon osäkerhet alls. Bilägaren ska kunna vara helt säker på verkstadens tjänster. Vi skulle vilja ställa samma fråga till verkstadsbranschen och vi får väl se vad konsekvenserna blir av de här nya testresultaten.

När dåvarande konsumentministern Per Bolund kallade till sig branschen 2014 var kravet skärpning eller lagstiftning. Vad tror ni om framtiden nu?

– Nu är det verkligen upp till bevis för verkstäderna. Sverige är ett av få länder med en helt fri verkstadsmarknad. I de flesta av våra grannländer krävs olika typer av certifiering eller utbildningar för att få kalla sig bilmekaniker eller för att driva bilverkstad.

– Många menar att tuffare reglering skulle göra det dyrare för konsumenten men här vill vi verkligen belysa att det vore bättre än dagens situation – att kunden inte får det hen betalar för.

– Det är viktigt att komma ihåg att det förebyggande arbetet som bilservice innebär ska göra att dyra fel förhindras. Fuskar man med servicen riskerar man att det kostar mer när slitaget påverkar fler komponenter eller när något går sönder.