Volvo S60 från 2006, som gått 10 600 mil, lämnades in hos Sumpans Expressverkstad, som är ansluten till Mekonomen. Kostnad för service: 3 846 kronor.

Verkstadens missar:

Ingen stämpel i boken

När bilen hämtades meddelande verkstaden att de inte hade hittat bilens servicebok, och att denna därför inte stämplats. Vi öppnade bilens handskfack, där låg serviceboken.

Borttappad skruv

Under motorn sitter ett stort plasthölje som demonteras i samband med byte av motorolja. Efter servicetillfället saknas en av fästskruvarna, vilket gör att höljet sitter löst. Att skruven suttit där tidigare ser vi tydligt eftersom skruvens gängade fäste inte är rostigt. Eftersom plasthöljet nu har större rörlighet kan det orsaka missljud då det komma i rörelse på grund av den turbulens som skapas av fartvinden under bilen vid körning. Det medför även större risk för slitage eller materialutmattning – höljet riskerar med tiden att gå sönder, eller delvis spricka.

Ingen notis om farligt bromsfel

Vid en kontroll under bilen noterar vi allvarliga brister med bilens bromsar. Bromsslangarna både höger och vänster fram uppvisar sprickor, direkt synliga vid en okulärkontroll. Spruckna bromsslangar är ett allvarligt fel och skulle innebära att bilen vid en kontrollbesiktning får underkänt.

Vi reagerar på att serviceprotokollet från Mekonomen inte innehåller någon kontrollpunkt för bromsar. Det är endast bromsbeläggen som ska kontrolleras, vilket vi finner märkligt.

När vi kontaktar en Volvo-auktoriserad verkstad och frågar om hur deras eget protokoll är utformat får vi veta att bromsslangarna visst ska kontrolleras, och att detta gäller samtliga Volvo-modeller vid den här typen av service.

Det står därför klart att Mekonomens service inte är utförd i enlighet med biltillverkarens rekommendationer. Konsumenten ska genom konsumenttjänstlagen vara garanterad en fackmässig tjänst, vilket vad gäller bilreparationer innebär att arbeten måste utföras enligt biltillverkarens angivelser. Trots detta visar våra tester att så inte skett i det här fallet, vilket är en mycket allvarlig brist. Men än mer allvarligt är att bilen är behäftad med ett trafikfarligt fel, som borde åtgärdas omgående!

Bromsvätska inte utbytt

Verkstaden har i serviceprotokollet angett att de bytt bromsvätskan, och tagit betalt för material och arbete enligt fakturan. Vi ser dock på bromsokens luftningsnipplar att arbetet inte utförts, luftningsnipplarna på bromsoken har lämnats orörda. Vi märker dessutom vid senare tillfälle, i samband med att de slitna bromsslangarna byts ut och bromssystemet ska fyllas med ny vätska, att nipplarna sitter helt fastrostade i oken, de går inte att rubba.

Ifall verkstaden gjort ett försök att byta bromsvätska borde de ha märkt detta och uppmärksammat bilägaren om bristen och föreslagit de reparationer som krävs för att åtgärda felet.

När bromsvätska byts ut behöver hela systemet fyllas med ny vätska. Det är inte fackmässigt att enbart fylla på, eller byta ut vätskan i behållaren. Den gamla vätskan måste tryckas genom hela bromssystemet och ut via luftningsnipplarna på bromsoken. Bromsvätska, som klassificeras som vätska och inte olja, är hygroskopiskt. Eftersom vätskan med tiden drar åt sig vatten måste den bytas ut, ofta vartannat eller vart tredje år. Om vätskan inte byts ut så sjunker kokpunkten, vilket i värsta fall kan leda till att bromsarna inte fungerar lika bra, eller att systemet drabbas av korrosionsskador orsakade av den höga vattenhalten.

Resultat: Servicearbetet är underkänt