Peugeot Partner 1,6d, 2010 års modell, 19 500 mil, servades på MK:s Bil & Motor i Uppsala, som är ansluten till verkstadskedjan BDS samt medlem i GBV, Godkänd Bilverkstad.

Verkstadens missar:

Gummilist hänger löst

När vi öppnar motorhuven ser vi att tätningslisten vid vindrutans avrinning hänger löst, ner över motorn. Vi ser också att det har samlats vatten nere på motorn, där spridarna sitter, samt runt oljepåfyllningslocket. Det gick förstås snabbt och enkelt att trycka tillbaka listen men det är något som vi tycker att verkstaden hade kunnat göra.

Motorns kåpa och en luftkanal sitter löst

Vi fortsätter kontrollen under motorhuven och märker att både motorns kåpa och ett rör i motorns insugssystem sitter löst. Kåpan går lätt att trycka tillbaka på sin plats men till röret vid insuget saknas ett fäste. Röret ligger helt löst ovanpå sin anslutning och skramlar, vilket var enkelt att uppmärksamma. Det här problemet borde verkstaden också ha noterat i samband med de servicearbeten som utförts men bilägaren får ingen information om att någon åtgärd, som exempelvis nytt fäste för slangen, kan komma att behövas.

Skyltbelysning defekt

Nästa punkt gäller yttre belysning, vilket enligt verkstadens serviceprotokoll har kontrollerats i sin helhet. Verkstaden har dock missat att belysningen för registreringsskylten inte fungerar. Antingen är båda lamporna trasiga eller så är det något annat fel. Trasig skyltbelysning är ett fel som innebär underkänd kontrollbesiktning. Dessa glödlampor borde ha bytts i samband med service men det har verkstaden missat.

Glapp i krängningshämmarstag

Enligt serviceprotokollet har verkstaden kontrollerat underredet, bland annat leder, fjädring och stötdämpare. Vi märker dock ett glapp i krängningshämmarens högra stag. Genom att lägga tummen mot bilens underrede och gripa tag i krängningshämmarens ände kan ett tydligt glapp både kännas och höras. Det här borde verkstaden noterat och föreslagit att byta ut det slitna staget. Felet kan, beroende på slitage, upplevas som ett klapprande ljud vid körning och innebär att krängningshämmaren inte når full funktionalitet.

Läckage

På en bil som har rullat flera år och nästan 20 000 mil, som den här, är det vanligt att det fuktar olja under motor eller växellåda. Det liknar en yta som på den torra motorn helt enkelt ser fuktig ut, ofta nere på oljetråget. Om det däremot droppar olja så är det fråga om ett läckage, vilket ska åtgärdas. På vår bil upptäckte vi att en packbox vid en av drivaxlarna börjat bli sliten och här har det uppstått ett läckage som kommer att behöva åtgärdas genom att byta ut packboxen. Verkstaden har enligt serviceprotokollet kontrollerat både motor och växellåda avseende läckage, men vi kan inte tolka det på något annat sätt än att de har missat att utföra arbetet.

Utbytta delar utan kundens godkännande

Utan att fråga bilägaren har verkstaden bytt ut de bakre bromsbeläggen och lagt till kostnaden för detta på fakturan. Ett förfarande som strider mot gällande branschpraxis. Om verkstaden vid servicetillfället noterar ett behov att byta vissa delar, eller att delar på grund av normalt slitage inte beräknas hålla fram till och med nästa servicetillfälle, ska kunden kontaktas med en prisuppgift innan reparation. Bara i så fall kan delarna bytas på en gång, för att det ska vara smidigt för kunden. Alternativt kan verkstaden påpeka bristerna som notering eller ge ett prisförslag på åtgärden på serviceprotokollet. Att byta utan att fråga kunden är helt fel.

Bakre bromsskivor illa slitna

I samband med de olika kontroller som serviceprotokollet omfattar borde verkstaden ha noterat det dåliga skicket på de bakre bromsskivorna. Skivorna har mycket grova spår och dessutom rostangrepp över en relativt stor andel av ytan på skivans insida.

Ändå har verkstaden beslutat att montera nya belägg mot dessa skivor, vilket man kan ifrågasätta nyttan av. Det står heller inte noterat på serviceprotokollet att de bakre skivorna behöver bytas ut, vilket ändå kan anses vara en rimlig åtgärd.

Resultat: Servicearbetet är underkänt